Sort results by
Sort results by

DSÖ Yönetmeliği (WHO Code) nedir?

EN İYİ BAŞLANGIÇ: Anne sütü, bir bebeğin hayata en iyi şekilde başlamasını sağlar.

DSÖ Yönetmeliği Nedir?

Anne Sütü Yerine Geçen Ürünlerin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yönetmelik Dünya Sağlık Örgütü üye devletleri için, anne sütü yerine geçen ürünlerin, biberonların ve emziklerin pazarlanmasına ilişkin hususların düzenlenmesi amacıyla tasarlanmış öneriler dizisidir ve “DSÖ Yönetmeliği” olarak anılmaktadır.

1981 yılında gelişmekte olan ülkelerde anne sütü yerine geçen ürünlerin pazarlanması ile ilgili sorunlara çözüm olabilmek adına yayınlanmıştır.

Nasıl oluşturuldu?

DSÖ Yönetmeliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün karar alma mercii olan Dünya Sağlık Meclisi (WHA) tarafından alınan bir karar ile Mayıs 1981 tarihinde hayat geçirilmiştir. Sonrasında ise hükümetler, Birleşmiş Milletler kuruluşları, sivil topluluklar ve bebek maması üreticileri ile geniş çapta konsültasyon yapılmıştır.

Yönetmeliğin amacı nedir?

Yönetmeliğin amacı şöyle ifade ediliyor: “Bebeklerin güvenli ve yeterli beslenmesi için emzirmenin korunması ve teşvik edilmesini sağlamak. Gerekli durumlarda, besleyici tamamlayıcı gıdaların,  yeterli bilgilendirme esasına dayalı uygun pazarlama ve dağıtım esasları üzerinden doğru kullanımını gerçekleştirmek”. Şunu belirtmekte fayda bulunmaktadır ki, bebeklerin emzirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda besleyici tamamlayıcı gıdaların hayati bir rol oynadığı yönetmelik tarafından kabul edilmektedir.

DSÖ yönetmeliği, uluslararası bir yasa mıdır?

Hayır. Bu yönetmelik, DSÖ üye devletleri için hazırlanan öneriler dizisinden oluşmaktadır.

Hükümetlerin, yönetmeliğin amacı ve ilkelerini gözeterek ilgili mevzuatları veya diğer vasıtaları yürürlüğe koyarak eylemde bulunmasını belirtmektedir.

Yönetmeliğin kabul edilmesinden sonra Nestlé pazarlama uygulamalarını ne şekilde değiştirdi?

Geçmiş tecrübelerimizden öğrenerek sorumluluğumuzun, geçmişteki ortak pazarlama standartlarının ötesine geçmesi gerektiği anlayışını benimsedik.  Uygulamalarımızı sürekli olarak geliştirmek için çalışıyoruz. Bu çabalarımız harici olarak da takdir görmektedir. Bu anlamda bir sorumlu yatırım endeksi olan FTSE4Good içerisine dâhil edilen tek besleyici tamamlayıcı gıda  üreticisiyiz.

FTSE4Good, anne sütü yerine geçen ürünlere ilişkin pazarlama uygulamalarını denetleyen tek bağımsız ve şeffaf bağımsız kuruluştur.

Nestlé DSÖ yönetmeliğini uyguluyor mu?

DSÖ, yönetmeliğin uygulanması konusunun hükümetlerin sorumluluğu altında olduğunu açıkça belirtmektedir. Nestlé olarak  DSÖ yönetmeliğini dünyanın her yerinde ulusal hükümetlerin belirlediği şekilde uyguluyoruz. Bebek ölümleri ve sağlıksız beslenme ile ilgili riskin yüksek olarak değerlendirildiği 152 ülkede, DSÖ yönetmeliği’ne, veya ulusal yönetmeliklere uygun olarak düzenlenen ve daha  sıkı kurallar içeren politakamızı uyguluyoruz. “Yüksek risk” altındaki pek çok ülke tarafından yönetmeliğin tam anlamı ile uygulanmamasından ötürü bu uygulama gereklidir. Aslında, son yayınlanan bir DSÖ yönetmeliğine göre 199 üye devlet arasından sadece 37 tanesi, 2011 yılında çıkarılan önerileri ve müteakip çözümleri yansıtan yasalar çıkarmıştır.

“Yüksek risk” altındaki ülke ne anlama gelmektedir?

Beş yaş altındaki çocuklar arasında yüksek ölüm oranına (her 1.000 içinde 10’dan fazla) veya yüksek akut sağlıksız beslenme oranına (%2’den fazla) sahip ülkeler, FTSE4Good Anne Sütü Yerine Geçen Ürünlerin Pazarlanmasıyla İlgili Kriterler kapsamında yüksek riskli olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bilgi, UNICEF’ten alınan verilere dayanmaktadır.

Nestlé'nin politikası ve DSÖ yönetmeliği arasındaki fark nedir?

DSÖ yönetmeliği, üye devletler için hazırlanan öneriler dizisini içermektedir. DSÖ, yönetmeliğin uygulanması konusunun hükümetlerin sorumluluğu altında olduğunu açıkça belirtmektedir.

Bizim politikamız ise, bebek beslenmesiyle ilgili pazarlama ve satış personeli için hazırlamış olduğumuz detaylı uygulama talimatlarından oluşmaktadır. Yönetmeliğin her bir maddesine karşılık neyin yapılabileceğive neyin yapılamayacağı açıklanmaktadır. İlk olarak 1982 yılında hazırlanmıştır ve 1984 yılında  DSÖ, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) ve sivil toplum kuruluşlarının da dâhil olduğu paydaşlar ile yapılan konsültasyonlar sonrasında revize edilmiştir. O günden bu yana pek çok kez revize edilmiş ve güçlendirilmiştir. Politikamız, anne sütü yerine geçen ürünlerin pazarlaması konunda  FTSE4Good Kriterileri’ne uygun hazırlanmıştır.

Nestlé'nin pazarlama uygulamaları bağımsız olarak değerlendiriliyor mu?

Evet. Değerlendirme sürecinin bir parçası olarak Bureau Veritas tarafından her yıl üç farklı ülkede politikamız ile ilgili uygulamalarımız denetlenmektedir.

Buna ilave olarak, yüksek riskli ülkelerde anne sütü yerine geçen ürünlerimizin pazarlanmasına dair uygulamalarımızın, 104 maddelik kriterlere uygunluğunun  bağımsız ve düzenli bir şekilde denetlenmesi amacı ile FTSE4 Good tarafından  PricewaterhouseCoopers (PwC) görevlendirilmiştir.

DSÖ koduna uygunluk raporu ve Bureau Veritas güvence bildirimlerine buradan ulaşabilirsiniz.