Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé ürünlerinin kalitesi tüm dünyada aynı mıdır?

Tüketicilerimiz için kalite ve güvenliği sağlamak, Nestle’nin en önemli önceliğidir. Bu durum, yiyecek ve içecek ürünlerimiz, tüm sistemlerimiz ve hizmetlerimiz için tüm dünyada geçerlidir.

Her bir ürünümüzün kaliteli ve güvenilir olmasını sağlamak için uyguladığımız bir Kalite Yönetim Sistemi bulunmaktadır. Bu sistemi Gıda güvenilirliği ve kalite standartlarına uyum konusunda tüm dünyada uygulamaktayız. İç Kalite Yönetim sistemimiz, bağımsız sertifikasyon kurumları tarafından denetlenmekte ve iç standartlara, ISO kurallarına, yasalara ve yasal düzenlemelere uygunluğu onaylanmaktadır.