Sort by
Sort by

Bu Bi’ Adamak Hikayesi

Bu hikâyede;
Aynı gölgenin altında bir amaç için toplanmak,
Gözümüz gibi bakmak, bereketini arttırmak var.
Antep fıstığına ve fıstığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak,
Çikolata ile Antep fıstığının efsanevi aşkını nesiller boyu yaşatmak var.  
Sevdiklerimizi gülümsetmek için hep #bidamakgüzellik yapmak var.
Biz de TEMA Vakfı ile tam 10 senedir kendimizi Antep fıstığının sürdürülebilirliğine adadık. Tarım uygulamalarını iyileştirerek; Antep fıstığı mahsulünü 2,5 katına çıkarmayı ve çiftçimizin yüzünü güldürmeyi başardık.
İşte bu bi’ adamak hikayesi.
Aldığın her Damak da bu hikâyenin bir parçası. Var mısın sen de bir damak güzellik yapmaya?

Bu Bi’ Adamak Hikayesi


Peki, Adamak Nedir?

 • Çikolata ile fıstığın efsanevi aşkını nesiller boyu yaşatmaktır.  
 • Tarım uygulamalarını iyileştirerek Antep fıstığı mahsulünü 2,5 katına çıkarmaktır.
 • Fıstığımız bol olsun diye 10 yıl boyunca TEMA Vakfı ile el ele çalışmaktır.
 • Aşılama ve budama eğitimleriyle Güneydoğu bölgesinde istihdam sağlamaktır.
 • Antep fıstığının geleceği için çocuklarımıza çiftçiliğin önemini öğretmektir.
 • İlk meyve verme zamanını 10 yıldan 5 yıla düşürerek çiftçimize bereket getirmektir.
 • 800 yıllık tarihi mirasımız Antep fıstığı ağaçlarına gözümüz gibi bakmaktır.
 • Sevdiklerini gülümsetmek için hep #bidamakgüzellik yapmaktır.

Antep Fıstığı’nın Önemi ve Yeri

Fıstığımız Bol Olsun Projesi 2011 yılından bu yana Nestlé Damak ve TEMA Vakfı iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Projeyle Antep fıstığı üreticilerinin verimi ve kaliteyi artıran doğru tarım uygulamalarına ilişkin farkındalığını artırmak ve bu uygulamaları hayata geçirmelerini sağlayarak üretimi iyileştirmek.

Türkiye’nin bu derece önemli ve tarımsal değere sahip Antep fıstığında verimlilik artışı sağlayarak dünya üretim sıralamasında daha da üst sıralara yükselmesi hedefleniyor. Dünya Antep fıstığı bahçelerinin %35’ine sahip olan Türkiye, %38’lik paya sahip olan İran’ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Buna karşılık üretimdeki payı yalnızca %12. Verim düşüklüğünden kaynaklanan bu durumun en önemli nedeni ise üreticinin bilimsel bilgiye erişememesi.

Fıstığımız Bol Olsun projesi ile; Antep fıstığında verim ve kalitenin artırılması, çeşitliliğin korunması, doğal varlıkların sürdürülebilir kullanımı amaçlanıyor. Proje; çiftçilerin bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesini, kırsal ekonomiye katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları da kapsıyor. Fıstığımız Bol Olsun projesi, çözüm odaklı ve uzun vadeli bir sosyal sorumluluk çalışması olarak bilginin üretildiği Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Antep fıstığı Araştırma Enstitüsü ile üreticiler arasında bir köprü oluşturuyor.

 

IMG_9562

Fıstığımız Bol Olsun Projesinin Kapsamı ve Etkileri

Projenin Hedefleri

 • Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde Antep fıstığı üretiminde sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına örnek çalışmalar sergilenmesi
 • Seçilen model bahçelerde verimliliğin ve kalitenin artırılması
 • Proje uygulamasında seçilen bahçelerin sahiplerine uygulamalı ve teorik eğitimlerin verilmesi, farkındalık yaratılması
 • Bölgede doğru ve uygun tarım tekniklerinin geliştirilmesi
 • Modern anlamda Antep fıstığı bahçe tesisinin örneklenmesi ve yaygınlaştırılması
 • Aşılı fidan üretiminin teşvik edilerek yaygınlaştırılmasının sağlanması
 • Meyilli alanlarda tarımsal sekilerin örneklenerek yaygınlaştırılmasının sağlanması
 • Sürdürülebilir üretimin ve standart kalitenin sağlanması

Proje Kapsamındaki Yenilikler

 • Uygulandığı alanda ilk olması (süre ve bütçe olarak en büyük tarım projesi)
 • Uzmanlığa ve mesleki yetkinliğe önem verilmesi
 • Yeni tekniklerin uygulamaya aktarılması
 • Yerel kapasite geliştirilmeye ağırlık verilmesi

Proje Çalışmaları ve Kazanımlar

Yürütülen tüm bu çalışmalar sonrasında 2011 yılında uygulamalarına başlanan FBO-1 bahçelerinde 10 yıllık proje uygulamaları sonrasında uzun yıllar ortalamasında %149 verim artışı sağlandı.

Fıstığımız Bol Olsun Projesinin Kapsamı ve Etkileri


“Fıstığımız Bol Olsun” projesinin bir önemli ayağı da zamana meydan okuyan Antep fıstığı ağaçlarının korunması. Bu kapsamda Gaziantep’te tespit edilen 12 adet yaşlı Antep fıstığı ağacının “anıt ağaç” statüsüne alınması için TEMA Vakfı tarafından Gaziantep Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı. Yaşları 200 ile 400 arasında değişen Antep fıstığı ağaçları, aynı zamanda bölgenin tarihine ve kültürüne tanıklık etme özelliği taşıyor.

Çiftçilerimiz

Kırsal Kalkınmada Yeni Eğitim Modeli

 • Fıstığımız Bol Olsun, teorik eğitimleri yoğun uygulamalarla destekleyen, üreticinin öğrenme alışkanlıklarına uygun olarak düzenlenen ve bilgilerin davranışa dönüşmesini teşvik eden bir eğitim modeliyle uygulanabilir ve yaygınlaştırılabilir bir model ortaya koyuyor.

Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları

 • Proje uygulamaları ile üreticilere meyilli arazilerde doğru toprak işleme tekniklerinin örnekleri sunuldu, tesis edilen teraslarla erozyonun nasıl önlendiği sergilendi.
 • Gereksiz toprak işleme ortadan kalkınca üreticinin nasıl akaryakıt tasarrufu sağlayacağı, ayrıca gübre tüketiminin dengelenmesi ile nasıl giderlerin azaltılabileceğini anlatıldı.

İyi Tarım Uygulama Eğitimleri

Projede Gökçeli havzası olarak belirlenen 5 köyde iyi tarım uygulama eğitimleri ile 89 üreticiye eğitim verildi.

damak-slider-1
damak-slider-2
damak-slider-3
damak-slider-4
damak-slider-5
damak-slider-6
damak-slider-7

Çocuklarımız

Projede bölge çocuklarının gelecekte çiftçilik mesleğine bakış açılarını geliştirmek ve sahip olduğu toprağın kıymetini öğretebilmek adına Milli Eğitim Bakalığı iş birliğiyle 2.348 çocuğa eğitim verildi.

Çocuklarımız