Sort by
Sort by

Departmanlar

Finans

 

Nestlé Türkiye’de finansçılar, genel müdürlerle birlikte iş birimlerinin her zaman ihtiyaç duydukları yardımcı pilotlar ve işi yöneten liderlerdir. Yönetimde söz sahibi olmak, etkili olmak, işi yönlendirmek için finansa büyük bir pay ve fırsat düşer. Hızla değişen şartların da etkisiyle, finansta hızlı ve proaktif bir yaklaşım sergilemek ve öngörü sahibi olmak şarttır. Nestlé’de finans, zengin kariyer olanakları olan bir departmandır. Tüm iş birimlerini görme fırsatı ve finans alanında önemli gelişim imkanı sunar. Nestlé çalışanları, hem öğretici hem de zorlayıcı olan bu departmanda uluslararası finansal yetkinlikler edinirler. Nestlé global bir şirket olduğundan, en iyi uygulamalar örnek alınarak, bunların yerel olarak da uygulanmaları beklenir. Finans departmanında içinde maliyet, finansal planlama, raporlama ve konsolidasyonun bulunduğu dört bölümden oluşan bir yaklaşım uygulanır. Çalışanlardan, küresel uygulamalarda başarılı olmaları, en iyi uygulamaları benimsemeleri ve bu uygulamaları daha da geliştirmeleri beklenir.

Hukuk

 

Nestlé Hukuk Departmanı, olaylara ve meselelere çözümcü bir bakış açısıyla yaklaşan, yabancı dilde mesleğini icra edebilecek yetkinlikteki avukatları bünyesinde bulundurur. Çalışanlar, gerçek anlamda uluslararası tecrübe kazanmanın yanı sıra büyük, güvenilir ve yüksek etik değerleri olan bir şirkette çalışmanın verdiği iş tatminini yaşarlar.

İnsan Kaynakları

 

İnsan Kaynakları Departmanı, insan kaynakları süreçleri ve süreç geliştirme amaçlı alanlarda aktif rol oynar. İşe alım sürecinin doğru yönetilmesi sağlanırken, gelişim ve kariyer planlamalarıyla ilgili çalışmalar yürütülür. Genel anlamda değişimin yönetimine önderlik ve liderlik edilen departmanda; şirketi başarılı kılan sonuçları elde eden kişilerin işe alımından eğitilip geliştirilmesine, kariyer planlamasından yedekleme planlamasına kadar farklı süreçler yönetilir. Şirket içi yetenek yönetiminin yapılması ve şirketi geleceğe hazırlayan önemli rollerin üstlenilmesi, yapılan işlerin iş sonuçlarına etkisini ortaya koyar. İnsanları başarılı kılan ve geliştiren bir rolünün olması, İnsan Kaynakları Departmanı’nın bu sonuçlara ulaşmadaki etkisini açıkça gösterir niteliktedir. Departman’ın şirkete ve çalışanlara değer katma rolü, çok açık ve net olarak hissedilir.

Operasyon

 

Nestlé’nin ithalat, ihracat ve lojistik operasyonlarının temel amacı, tedariğin sürekliliğini sağlamaktır. Operasyon Departmanı planlama, satınalma, üretim, depolama – dağıtım, ithalat - ihracat, müşteri hizmetleri ve kalite birimlerinden oluşur. Bu birimler, bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Operasyon, tüketici tarafından tam olarak görülmez ve anlaşılmaz ancak aslında bir makinenin dişlileri gibi çok büyük görevler üstlenir. Bakkal ya da marketteki bir Nestlé ürünü aslında, tarladaki bir hammaddeden ürüne dönüşen bir süreçten geçmiştir.

Pazarlama

 

Pazarlama Departmanı’nın temel hedefi kategoriyi büyütmek, daha ileriye götürmek ya da ürün geliştirmek için yapılabilecekler belirlemektir. Bu süreçler içerisinde konsept belirlemek için ajanslarla görüşmek de Pazarlama departmanının görevidir. Pazarlama Departmanı çalışanları, tüketicinin potansiyeline göre fabrikayla iletişime geçerek, inovasyon ve renovasyon sürecini yürütürler. Bunun dışında değişik kampanyalar, tüketici promosyonu ya da reklam kampanyaları üzerine çalışmalar yapılır. Vizyonu “her zaman aktif olmak” olarak özetlenebilen departman, şirketin her birimiyle temas halindedir. Bu, konulara daha geniş bakabilmelerini beraberinde getirir. Pazarlamacılar için çok iyi gözlem yapmak ve algıların sürekli açık olması şarttır. Onlar tüm trendleri, rakiplerin ve tüketicinin ne yaptığını takip etmek zorundadır.

Pazarlama Hizmetleri ve Tüketici İletişimi

 

Pazarlama Hizmetleri ve Tüketici İletişimi Departmanı’nın altında; Medya, Pazar Araştırmaları, Beslenme, Tüketici Hattı ve Etkinlik Yönetimi ve Sağlıklı Beslenme İletişimi bulunur. Nestlé markasını daha rekabetçi hale getirebilmek için tüketicinin iç görülerine ulaşılmaya çalışılan departmanda yapılan temel işler ürün testleri, pazar araştırmaları, medya planlaması ve satın alması, tüketicilere ulaşabilmek için en etkin mecraları bulmak ve buralarda etkin bir şekilde yer almaktır. Nestlé’nin, Türkiye’deki sağlıklı beslenme misyonuna hizmet edecek şekilde gelişimini ve takibini sağlanır. Yeni geliştirilecek ürünler, yeni eğilimler çerçevesinde oluşturulur. Tüketici iletişiminin çarpıcı bir şekilde olmasına yönelik pazarlama stratejileri konusunda ajanslarla koordineli olarak çalışılır. Tüketiciye çok yakın olması gereken departmanın çalışanları için birebir araştırmalar, düzenlenen organizasyonlar ve tüketici hattı da bu bütünün parçaları.

Satış

 

Satışın temelinde müşteriyle sürekli ilişki, müşteriyi sıkça ziyaret etmek, ihtiyaçlarını anlayıp çözüm üretmek bulunur. Rekabetin ve piyasanın sürekli kalbinde olmayı gerektirir. Bu nedenle Satış Departmanı çalışanlarının her zaman yoğun bir iletişim ve ziyaret programı vardır. Çalışanlar, ihtiyaçları anlamak için şirketin diğer fonksiyonlarıyla sürekli iletişim halindedirler. Sahayla merkez arasında yoğun bir iletişim köprüsü bulunur. Sürekli yeni aksiyonlar alırken güncel ve rekabette avantaj sağlayabilecek çözümler üretirken, müşteriyi memnun etmeye yönelik hızlı adımlar atılır. Bu da her gün yüksek bir enerjiyle hedefe koşmayı, ulaşmayı ve hedefe ulaştıktan sonra da yüksek bir başarma duygusunu beraberinde getirir. Toplamda 1000 kişilik bir satış gücüne sahip olan departman, merkezde yer alan ve kendi başına bir şirket şeklinde yönetilen satış yönetimi altında, tüm Türkiye’yi kapsayan 7 bölgede sahada görev yapan satış yöneticilerinden oluşur. Satışta çalışan kişilerin aylık, dönemlik, yıllık performansı çok net görüldüğü için sonuç odaklılık, rekabet, hızlı adaptasyon ve çözüm üretme becerileri çok önemlidir.

Üretim ve AR-GE

 

Nestlé’de fabrikası, farklı yapıda çalışanların olduğu büyük bir organizasyondur ve bu organizasyonun fonksiyonel çalışma biçimi çalışanların günlerinin hareketli geçmesine neden olur. Fabrikada hammaddeden ürünün bitişine kadar tüm süreçleri gözlemleme imkanı bulunur. Fabrika hammaddeleri bir araya gelip Nestlé’nin yüksek standartlarına uygun bir ürünün elde edilmesini sağlar. Üretim ve AR-GE Departmanı, bunu işçi arkadaşlarıyla ve beyaz yakalı yönetim grubuyla birlikte, ekip çalışmasıyla ortaya çıkarır. Üretim süreci, başlangıçtan sonuna kadar heyecan verir. Rutinden uzak, insanlarla ve teknolojiyle iç içe bir çalışma için, her Nestlé çalışanının kariyerinin bir bölümünü fabrikada geçirmesi tavsiye edilir.