Sort by
Sort by

İnsan hakları ortak geleceğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Değer zincirimizde insan haklarına saygı duyarak ve ilerlemesini sağlayarak, gezegenimiz ve insanlar için sağlam bir geleceğe katkıda bulunan bir temel inşa ediyoruz.

Başkalarına ilham verecek ve kolektif eylemi yönlendirmeye yardımcı olacak büyüklüğe, kapasiteye ve erişime sahibiz. Adil ve eşitlikçi bir değişimi temin ederken, gıda sisteminin merkezinde yer alan çiftçilik uygulamalarını dönüştürmeye odaklandık. İnsanlar ve insan haklarına saygı, Nestlé'nin kültürü ve değerlerinin özünü oluşturmaktadır. Farkındalığı artırmaya, en iyi uygulamaları teşvik etmeye ve tüm değer zincirimizdeki insanları güçlendirmeye kararlıyız.


 

İnsanı önceleme ve koruma yolunda kaydettiğimiz ilerleme

57892
159783
% 82.8

Öne çıkan sorunlarımız

Dikkat çekici 10 sorunumuz için eylem planları geliştiriyoruz. Durum tespit programımızın merkezinde yer alan bu planlar, iyilik gücü olarak hareket etmemizi sağlayacaktır.

  • İnsan Hakları Çerçevemiz ve Yol Haritamız rehberliğinde, sahada güçlü iş birliklerini teşvik ederken karşılaştığımız en çarpıcı sorunların üstesinden gelmemizi sağlayacak eylem planları geliştirerek, gerekli özeni gösterme sorumluluğumuzu yerine getirmeyi hedefliyoruz.
    moladaki işçiler