Sort by
Sort by

Ambalaj, yiyecek ve içeceklerin korunmasına, ürün kalitesinin ve güvenliğinin sağlanmasına, besin bilgilerinin paylaşılmasına ve gıda israfının önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Ancak, bu temel gereksinimler, gezegene zarar verilerek yerine getirilmemelidir. Bu nedenle, sürekli daha sürdürülebilir ambalajlar geliştirirken, atık ambalaj azaltmaya yönelik taahhüdümüzü de devam ettiriyoruz.

İddialı bir vizyona sahibiz: Plastikler de dahil olmak üzere, Nestlé'nin hiçbir ambalajının çöplüğe gitmediği veya çöp olmadığı bir dünyayı hedefliyoruz.

Özellikle, geri dönüştürülmüş plastik kullanımımızı artırarak, yeni plastik kullanımımızı azaltarak ve plastiğin toplanmasını, geri dönüştürülmesini ve yeniden kullanılmasını kolaylaştıran döngüsel sistemler kurulmasına yardımcı olarak plastik atıklarımızı azaltmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

2025 yılına kadar ambalajlarımızın %95'inin geri dönüştürülecek şekilde tasarlanmasını hedefliyor ve bu oranın %100'e ulaşmasına yönelik taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Ayrıca, yeni üretilmiş veya geri dönüştürülmemiş plastik kullanımını 2025 yılına kadar üçte bir oranında azaltıyoruz.

Gıda israfı ve kaybının karmaşık ve küresel zorluklarıyla başa çıkmak için kendi operasyonlarımızı değerlendiriyor, sektördeki diğer şirketlerle iş birliği yapıyor ve tarladan sofraya daha fazla gıdanın ulaşmasını sağlamak için tüketicileri eğitiyoruz.


 

Daha sürdürülebilir bir ambalaja yönelik kaydettiğimiz ilerleme

% 86.8
% 80
% 8.1
Atıksız bir geleceği şekillendirmeye kararlıyız. Hiçbir ambalajımızın çöpe  gitmemesi veya çöp olarak kalmamasını amaçlayan bir vizyona sahibiz. Akıllıca tasarlanmış ambalajların, yenilikçi modern malzemelerin, daha iyi bir geri dönüşüm altyapısının ve yeniden kullanılabilir veya doldurulabilir ambalaj atıklarının, kara ve okyanusların kirlenmesini önleyebileceği bir geleceğin yaratılmasına katkı sunuyoruz. Ambalajlarımızda daha az plastik kullanmayı amaçlıyoruz. Gereksiz plastikleri (yırtma bantlarından pipet gibi tek kullanımlık ürünlere kadar) tercih etmeyerek, yeniden kullanılabilir ve yeniden doldurulabilir alternatifler sunarak, kağıt, biyolojik bazlı ve biyolojik olarak parçalanabilen malzemelere geçerek plastik ayak izimizi şimdiden azaltıyoruz. Ayrıca Nestlé, Şampiyonlar 12.3 koalisyonuna ve koalisyonun 2030 yılına kadar küresel gıda kaybını ve israfını yarıya indirme planlarına destek oluyor.