Sort by
Sort by

Dünyada Nestlé

İlk yıllar

Tarihçemiz 1866 yılında, Anglo-Swiss Condensed Milk Company’nin Avrupa’nın ilk konsantre süt fabrikasını İsviçre’de açması ile başladı. 1867’de çığır açan ilk bebek mamasını geliştiren Henri Nestlé’nin kurduğu şirket, 1905 yılında Anglo-Swiss ile birleşmesinden ortaya bugünkü Nestlé Şirketi çıktı. Bu dönemde, şehirler büyürken ve trenler ile buhar gemileri emtia fiyatlarını aşağı çekerken uluslararası tüketim malları ticareti de artıyordu.

Önemli Tarihler

1866

1866 Nestle Tarihi

Amerikalı Charles ve George Page kardeşler, Anglo-Swiss Condensed Milk Company’nin kurulmasına katkıda bulunurlar. Ülkelerinde edindikleri bilgi birikiminden yararlanarak, İsviçre’de üretilen yüksek miktardaki taze sütü kullanarak Cham’da Avrupa’nın ilk konsantre süt üretim tesisini kurarlar. Milkmaid markası ile, taze süte güvenli, uzun ömürlü bir alternatif olarak çıkarılan bu ürünü Avrupa’nın endüstri şehirlerinde sunmaya başlarlar.


1867

1867 Nestle Tarihi

Nestlé’nin kurucusu olan Almanya doğumlu Henri Nestlé, ‘farine lactée’ (sütlü un) ürününü İsviçre’nin Vevey şehrinde piyasaya sürer. Süt, buğday unu ve şekerden oluşan ürün, Nestlé tarafından, yüksek bebek ölümlerinin önüne geçmek amacıyla, anne sütü ile beslenemeyen bebeklerin tüketimi için geliştirilmiştir. Bugün artık ikonik bir hal alan ‘Nest’ (‘Kuş Yuvası’) logosunun kullanılmasına da yine bu dönemde başlanır.


1875

1875 Nestle Tarihi

Henri Nestlé şirketini ve Vevey’deki fabrikasını üç yerel işadamına satar. Üretim ve satışları arttırmak için kimyagerler ve kalifiye işçiler istihdam ederler.


1878

1878 Nestle Tarihi

Hem Nestlé hem de Anglo-Swiss’in konsantre süt ve tahıllı bebek mamasına rakip ürünleri piyasaya sürmeye başlaması ile, iki şirket arasında yoğun bir rekabet başlar. Her iki şirket de yurtdışındaki satışlarını ve üretimini arttırır.


1882-1902

1882-1902 Nestle Tarihi

1882 yılında, Anglo-Swiss ABD’de de faaliyet göstermeye başlasa da, George Page’in ölümü şirketin planlarını da alt üst eder. Kuruluşun 1902 yılında ABD merkezli faaliyetlerini satması daha sonra Nestlé ile gerçekleştireceği birleşmenin de yolunu açar.


1904

1904 Nestle Tarihi

Nestlé, Peter & Kohler’in yurtdışı satışlarını devralarak ilk defa çikolata satışlarına başlamış olur. Henri Nestlé, Vevey’deki komşusu Daniel Peter’e sağladığı ve Peter’in 1880’lerde ilk ticari ürünü geliştirmek için kullandığı konsantre süt ile, 1875 yılından itibaren sütlü çikolatanın geliştirilmesinde bizzat kilit bir rol oynar.

Güzel Dönem

1905 yılında, 20’den fazla fabrikası olan Nestlé & Anglo Swiss, yurtdışındaki iştirakleri ile Afrika, Asya, Latin Amerika ve Avustralya’yı içine alan bir satış ağı kurmaya başlar. Birinci Dünya Savaşı yaklaşırken, firma, Güzel Dönem (Belle Époque) olarak da bilinen refah döneminde global bir süt ürünleri şirketi haline gelir. 

Önemli Tarih

1905

1905 Nestle Tarihi

Anglo Swiss ve Nestlé’nin birleşmesi sonucunda, Nestlé & Anglo Swiss Milk Company kurulur. Vevey ve Cham’da iki merkezi olan şirket, yurtdışında süt ürünleri satışlarını yönetmek üzere üçüncü ofisini de Londra’da açar. Birkaç yıl içinde, şirket ürün yelpazesini genişleterek tatlandırılmamış konsantre süt ve uzun ömürlü sütü de ekler.

Savaş döneminde hayatta kalmak

1914 yılında savaşın patlak vermesi, konsantre süt ve çikolataya olan talebin de artmasını sağlarken hammadde sıkıntısı ve sınır ötesi ticaretteki sınırlamalar Nestlé & Anglo Swiss’in üretimine darbe vurur. Bu sorunu çözmek amacıyla ABD ve Avustralya’da işleme tesisleri satın alan şirketin tesislerinin sayısı, savaş sona erdiğinde 40’a ulaşmıştır.

Önemli Tarihler

1914

Nestle Tarihi

Avrupa çapında patlak veren savaşın şirketin üretimini sekteye uğratmasına rağmen, savaş hali büyük devlet ihaleleri yoluyla Nestlé süt ürünlerine olan talepte de yüksek bir artış doğurur.


1915

Nestle Tarihi

Uzun ömürlü ve kolay taşınabilir olması, konsantre sütü silahlı kuvvetler açısından gözde bir ürün haline getirir. Örneğin, 1915 yılında, Britanya Ordusu, askerlerin acil durum kumanyalarına Nestlé konserve süt de koymaya başlar. Ürüne yönelik güçlü talep, şirketin süt arıtma tesislerinin son hızla çalışması anlamına da geliyordu.


1916

Nestle Tarihi

Nestlé & Anglo Swiss, süt tozu üretiminde püskürtmeli kurutma işleminin patentini alan Norveçli süt ürünleri şirketi Egron’u satın alarak bu ürünün de satışına başlar.


1917-1918

Nestle Tarihi

İsviçre’de baş gösteren süt sıkıntısı, Nestlé & Anglo Swiss’in, ülkedeki kasaba ve şehirlerdeki insanların faydalanabilmesi için taze süt kaynaklarından feragat etmesi anlamına gelir. Savaşan ülkelerdeki konsantre süt talebini karşılamak amacıyla, ABD’de arıtma tesisleri satın alır ve Avustralyalı şirketler ile tedarik anlaşmaları imzalayan kuruluş, daha sonra bu şirketleri satın alır.

Kriz ve yeni tüketim ihtiyaçları

Savaşın ardından, orduların konserve süt talebinin düşmesi, 1921’de Nestlé & Anglo Swiss’i büyük bir krizin eşiğine getirir. Zamanla toparlanan şirket, bu sefer de 1929 yılında ABD borsalarının çökmesi sonrasında patlak veren ve tüketicinin alım gücünü azaltan Büyük Burhan ile sarsılır. Bununla birlikte, dönem birçok olumlu unsuru da beraberinde getirir: Şirketin yönetim kademeleri profesyonelleşir, araştırmalar tek bir merkezde toplanır ve Nescafé gibi öncü ürünler hayata geçirilir.

Önemli Tarihler

1921-1922

Nestle Tarihi

Düşen fiyatlar ve yüksek stok düzeyleri, Nestlé & Anglo Swiss’in 1921 yılını ilk ve son defa mali kayıp ile bitirmesine neden olur. Bankacı Louis Dapples, Kriz Yönetim Müdürü olarak şirket saflarına katılarak kuruluşu ilk defa profesyonel yöneticiler atamaya teşvik eder. Yönetim merkezileşirken araştırmalar da İsviçre’nin Vevey şehrindeki tek bir laboratuvarda toplanır.


1929

Nestle Tarihi

Şirket, kökleri François Louis Cailler’in 1819 yılında İsviçre’nin ilk çikolata markalarından Cailler’i yaratmasına kadar uzanan İsviçre’nin en büyük çikolata şirketi Peter-Cailler-Kohler’i satın alır. Çikolata artık Nestlé & Anglo Swiss’in işinin ayrılmaz bir parçası haline gelmişti.


1934

Nestle Tarihi

Maltlı çikolatalı içecek Avustralya’da piyasaya sürülür ve ürünün elde ettiği başarı, satış için diğer pazarlara da ihraç edilmesinin önünü açar. Bu savaş arası dönemde de bebek gıdaları geliştirmeye devam eden şirket, 1934 yılında, sindirimini kolaylaştırmak üzere laktik asit bakterileri ile zenginleştirilen ilk tam süt tozu Pelargon’u piyasaya sürer.


1936

Nestle Tarihi

İsviçre’deki çikolata pazarındaki rekabetin yüksek olması, Nestlé-Peter-Cailler-Kohler’i inovasyonlar yapmaya önce Galak beyaz çikolatayı, sonraki sene de bal ve hava kabarcıklı bir çikolata olan Rayon’u piyasaya sürmeye iter. 1930’larda, sağlıklı ürünlerin satışında vitaminler önemli bir faktördür ve Nestlé vitamin takviyesi Nestrovit’i çıkarır.


1938

Nestle Tarihi

Nescafé, kahvenin doğal tadını koruyan ama sadece sıcak su eklenerek hazırlanabilen ‘toz saf kahve özütü’ olarak piyasaya sürülür. Ürünün fikir babası, bu konudaki çalışmalarına 1929 yılında, Brezilya hükümetinin Nestlé & Anglo-Swiss’den elindeki yüksek miktardaki kahve fazlası için pazar bulmasını istemesinin ardından başlayan Max Morgenthaler’dir.

Fırtınadan sağ çıkmak

1939 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi hemen her pazarı etkilese de, Nestlé & Anglo-Swiss bu zorlu koşullarda faaliyetlerini sürdürerek hem sivillere hem de silahlı kuvvetlere ürün tedarik etmeye devam eder. 1947 yılında, ürün yelpazesine Maggi çorbaları ve çeşnilerini de katan kuruluş, Nestlé Alimentana adını alır.

Önemli Tarihler

1939

Nestle Tarihi

Mihver Devletleri’nin İsviçre’yi işgal edebileceğinden korkan Nestlé & Anglo-Swiss, yöneticilerinden bazılarını ABD’nin Stanford şehrinde açtığı ve savaş boyunca şirketin ikinci ana merkezi olarak çalışan yeni ofise taşır. Avrupa’daki savaş, Nestlé’nin buradan süt ihraç etmesini imkansız hale getirir. Bundan dolayı, Afrika ve Asya’ya ABD ve Avustralya’dan ürün tedarik eden şirket üretimini Latin Amerika’ya da genişletir.


1942-1945

Nestle Tarihi

İkinci Dünya Savaşı, başlangıçta Nescafé satışlarını yavaşlatsa da, çatışmalar devam ettikçe satışlar yeniden canlanır. ABD savaşa girdikten sonra, Nestlé markaları Amerikan askerleri arasında hızla popülarite kazanır. Savaşın sona ermesinin ardından, Japonya ve Avrupa’ya gönderilen CARE yardım malzemelerine Nescafé de eklendi. 1940’lı yılların sonlarında, Nestea de piyasaya sürüldü.


1947

Nestle Tarihi

Nestlé & Anglo-Swiss, Maggi çorba, bulyon ve çeşnilerini üreten İsviçre merkezli Alimentana ile birleşerek Nestlé Alimentana adını alır. Alimentana’nın geçmişi, Julius Maggi’nin yetersiz beslenme sorununun üstesinden gelmek için protein açısından zengin bir kurutulmuş çorba geliştirdiği 1884 yılına kadar uzanır.

Tüketici için pratiklik dönemi

Artan refahın damgasını vurduğu savaş sonrası dönemde, ABD ve Avrupalılar buzdolapları ve dondurucular gibi hayatı kolaylaştıran makineler satın almaya başlarlar. Nestlé Alimentana, hazır yemeklere de ilgi gösteren tüketicinin bu ihtiyacını Nesquik ve Maggi hazır öğünlerinin de aralarında yer aldığı yeni ürünler ile karşılar.

Önemli Tarihler

1948

Nestle Tarihi

Nestlé Alimentana, Nescafé ile aynı yöntemi kullanarak ürettiği ve hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebilen suda çözünebilir çayı Nestea’yi ABD’e tüketime sunar. Soğuk sütte kolaylıkla çözünebilen Nesquik de ABD’de piyasaya sürülür ve en çok satan ürünler arasına girer.


1954

Nestle Tarihi

1948 yılından itibaren toz halinde mevcut olan Nestlé tahıllı bebek maması, Cerelac olarak yeniden markalanmıştır. Başlangıçta bulyon halinde satılan Maggi çeşni markası Fondor toz halinde piyasaya sürülür. Kullanışlı bir tuzluk içinde ambalajlanan Fondor, artık sadece mutfakta değil, sofrada da yemeklere tat katmak için kullanılabilecektir.


1957

Konserve ravioli, Maggi markası altında piyasaya sürülür. Elde edilen büyük başarı, Nestlé’yi daha fazla hazır gıdayı tüketicinin beğenisine sunmaya sevk eder.

Donmuş gıdalardan ilaçlara

Gerçekleştirdiği satın almalar Nestlé’nin donmuş gıdalar gibi hızla büyüyen yeni alanlara girerek süt, kahve ve konserve gıdalar gibi geleneksel iş kollarını genişletmesinin önünü açar. 1970’li yıllarda, şirket portföyünde çeşitlendirmeye giderek ilaç ve kozmetik segmentlerine de girer. Bebek mamasını pazarlamasının etik olmadığı gerekçesi ile aktivist grupların eleştirilerine hedef olur. Sonrasında ise, Nestlé, Dünya Sağlık Örgütü’nün anne sütü muadilleri ile ilgili kurallarını ( WHO Kodu) işinin tamamına uygulayan ilk şirketlerden biri olur.

Önemli Tarihler

1960

Nestle Tarihi

Gitgide daha fazla sayıdaki haneden dondurucu satın alınması ile, dondurmaya olan talep de artmaktadır. Bu dönemde , Alman üretici Jopa ve Fransız Heudebert-Gervais’i satın alan Nestlé, 1962 yılında da İsviçreli Frisco markasını da satın alır. Şirket aynı zamanda Birleşik Krallık merkezli konserve gıda şirketi Crosse & Blackwell’i de satın alır.


1962

Nestle Tarihi

İsveçli üretici Marabou’dan Findus donmuş gıda markasını satın alan Nestlé, markayı uluslararası pazarlara genişletir. Findus, 1945’ten bu yana Avrupa’da donmuş gıda satışı gerçekleştiren ilk şirketlerden biridir.


1968

Soğutulmuş süt ürünlerinin artan popülaritesi, Nestlé’yi Fransız yoğurt üreticisi Chambourcy’i de satın almaya yöneltir. 1970’li yılların başında, Chambourcy sağlığına ve kilosuna dikkat eden tüketicilere yönelik olarak Sveltesse yoğurt yelpazesini piyasaya sürer.


1969

Nestlé, Fransız su markası Vittel’e ortak olarak maden suyu pazarına girer.


1973

Nestle Tarihi

Konserve ve donmuş gıda portföyünü İngilizce konuşulan pazarlarda daha da genişletmekte kararlı olan Nestlé, ABD merkezli donmuş gıda şirketi Stouffer Corporation’ı, 1976’da da konserve gıda üreticisi Libby, McNeill & Libby’i satın alır.


1974

Portföyünde çeşitlendirmeye giderek ilk defa yiyecek ve içecek sektörü dışında da faaliyet göstermeye başlayan Nestlé, global kozmetik ürünleri şirketi L’Oréal’de azınlık hissesi sahibi olur.


1977

Nestlé S.A adını alan şirket, çeşitlendirme stratejisini sürdürerek ABD merkezli ilaç ve göz ürünleri üreticisi Alcon Laboratories’i satın alır. Emzirme oranlarındaki düşüş, kimi aktivistlerin aralarında Nestlé’nin de bulunduğu şirketlerin bebek maması pazarlama stratejilerini sorgulamasına neden olur. 1977 yılında, halkı Nestlé ürünlerini boykot etmeye çağırırlar.

Beslenme, Sağlık ve İyi Yaşama Doğru

Nestlé, yıllar süren büyümenin ardından kar getirmeyen markalarını elden çıkartarak yeni ‘Beslenme, Sağlık ve İyi Yaşam Yaşam’ iddiası doğrultusunda sağlığına gitgide daha fazla özen gösteren tüketicileri memnun eden markaları öne çıkartmaya başlar. Şirket, su, dondurma ve hayvan maması alanlarında ABD, Doğu Avrupa ve Asya’da genişleyerek küresel liderliği hedefler.

Önemli Tarihler

1981

Stouffer’s Lean Cousine donmuş öğünlerinin, düşük yağlı, düşük kalorili platformda piyasaya sürülmesi ile marka etkileyici satışlar elde eder. Nestlé ve L’Oreal, dermatoloji alanında aktif bir ortak girişim olarak Galderma’yı kurar. Dünya Sağlık Asemblesi, anne sütü muadilleri konusunda Dünya Sağlık Örgütü kurallarını kabul ederken Nestlé de bunları baz alan politikalar geliştiren ilk şirketlerden biri olarak bunları şirket genelinde hayata geçirir.


1985

Nestle Tarihi

Nestlé, 3 milyar ABD doları karşılığında ABD merkezli Carnation Company’i satın alarak Carnation ve Coffee-Mate gibi markaları da portföyüne ekler. Friskies markasını satın alarak hayvan maması işine de girer.


1986

Nestle Tarihi

Nespresso’nun hikayesi, basit bir fikir ile başlar: Herkesin yetenekli bir barista gibi kusursuz bir fincan kahve yapmasını mümkün kılmak


1988

Nestle Tarihi

Nestlé, Birleşik Krallık merkezli şekerleme şirketi Rowntree Mackintosh’u satın alarak, KitKat, After Eight ve Smarties’in de aralarında bulunduğu birçok markayı portföyüne dahil eder. Aynı zamanda, İtalyan makarna, sos ve şekerleme grubu Buitoni-Perugina’nın da yeni sahibi olur.


1991

Nestlé, General Mills ile, tüm dünyada kahvaltılık gevrekler üretmek ve pazarlamak amacıyla Cereal Partners Worldwide adlı ortak girişimi kurar. Şirket, aralarında Nestea’nin de bulunduğu markaları üretmek ve pazarlamak için de The Coca-Cola Company ile Beverage Partners Worldwide adlı ortak girişimi hayata geçirir.


1992

Nestle Tarihi

Nestlé, Fransız Perrier Group’u satın alarak maden sularındaki konumunu geliştirir. Nestlé Sources Internationales, 1993 yılında ayrı bir su iş kolu olarak kurulan Nestlé Sources Internationales, 2002 yılında Nestlé Waters adını alır.


1997

Yeni CEO Peter Brabeck-Letmathe, kişiye özel beslenme alanında büyüme potansiyeli görür. Yeni binyıl yaklaşırken, Nestlé’nin konumunu, ‘Beslenme, Sağlık ve Sağlıklı Yaşam’da lider olarak belirler.


1998

Nestle Tarihi

Nestlé, İtalyan maden suyu şirketi Sanpellegrino Group’u satın alır. Gelişmekte olan ülkelerde, temiz ve sağlıklı içme suyunu garanti etmek için Nestlé Pure Life’ın piyasaya sürülmesinden iki yıl sonra da, Avrupa’da Aquarel tüketici ile buluşur.


2000

Nestle Tarihi

Yerel çiftçiler ile işbirliğini desteklemek amacıyla, Nestlé Sürdürülebilir Tarım İnisiyatifi (SAIN) kurulur. İnisiyatif, çiftçilerin yaşam standartların iyileştirmeyi ve ürün tedarikinin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır.


2001

Nestle Tarihi

ABD merkezli hayvan maması şirketi Ralston Purina’yı satın alarak Nestlé Friskies Petcare ile birleştiren Nestlé, hayvan bakımı alanında yeni pazar lideri Nestlé Purina Petcare’i kurar.


2002

Nestle Tarihi

1990’lı yıllarda dondurma işini genişlettikten sonra, Nestlé premium dondurma üreticisi Häagen-Dazs’ın ABD ve Kanada’daki lisans haklarını, 2003 yılında da Mövenpick ve Dreyer’s Grand Ice Cream’i satın alır. Ayrıca, 2,6 milyar ABD doları karşılığında donmuş gıda şirketi Chef America’yı da satın alır.

Ortak Değer Yaratmak

Nestlé, ilk defa olarak Ortak Değer Yaratmak yaklaşımını ortaya koyarak kakao ve kahvede sürdürülebilir zincirleri daha da geliştirmeye yönelik Nestlé Kakao Planı ve Nescafé Planı’nı hayata geçirir. Geleneksel segmentler, bebek maması ve donmuş gıdalardaki konumunu güçlendirirken, tıbbi beslenmedeki odağını da güçlendirmektedir.

Önemli Tarihler

2006

Nestlé, iş yapma şekline hissedarları için gerçekleştirdiği her eylemin içinde faaliyet gösterdiği toplumun geneli için de değer yaratmak zorunda olduğu Ortak Değer Yaratmak yaklaşımını katar. Nestlé, kilo yönetim şirketi Jenny Craig’i ve Uncle Toby’s adlı Avustralyalı kahvaltılık gevrek şirketini satın alır.


2007

Tıbbi beslenmeye yönelik artan odağı, Nestlé’yi Novartis Medikal Beslenme’yi satın almaya sevk eder. Aynı zamanda, bebek maması şirketi Gerber ve İsviçreli maden suyu şirketi Sources Minérales Henniez’i de satın alır.


2009

Nestle Tarihi

New York’ta düzenlenen ilk Ortak Değer Yaratmak Forumu, beslenme, su ve kırsal kalkınma alanlarındaki zorlukları ve bunların çözümünde iş dünyasının rolünü ele almak üzere uzmanları bir araya getirir. Forum yıllık bir etkinlik haline gelir. Nestlé, 2009’da Nestlé Professional adlı bir yemek servisi iş kolu oluşturur.


2010

Nestle Tarihi

Nestlé, Kraft Foods’un donmuş gıda iş kolunu satın alır. Hem Nestlé Kakao Planı hem de Nescafé Planı, şirketin sürdürülebilir kakao ve kahve tedarik zincirlerini geliştirmek, çiftçi topluluklarındaki sosyal koşulların iyileştirilmesi ve karlılıklarının sağlanması amacıyla hayata geçirilir.


2011

Nestle Tarihi

Kronik tıbbi sorunların önlenmesi ve tedavisine yönelik olarak bilimsel temele dayanan gıda ürünlerinin araştırılması amacıyla, Nestlé Health Science ve Nestlé Institute of Health Sciences kurulur. Nestlé, kakao tedarik zincirinde çocuk emeği sorunu ile mücadele edilmesine katkıda bulunmak üzere Adil Emek Derneği (FLA) ile birlikte çalışan ilk gıda şirketi olur.


2012

Nestlé, bebek mamalarındaki konumunu güçlendirmek amacıyla, önceki adı Pfizer Nutrition olan Wyeth Nutrition’ı, 11,9 milyar ABD Doları karşılığında satın alır.


2013

Nestlé Health Science, hafif kognitif yetersizlik ve depresyonun da aralarında bulunduğu sıkıntılara sahip hastalar için tıbbi beslenme konusunda uzmanlaşan ABD merkezli tıbbi gıda şirketi Pamlab’ı satın alır. Kilo yönetim şirketi Jenny Craig Amerika ve Okyanusya’da satılır.


2014

Nestle Tarihi

Nestlé Skin Health’in kurulması ile, Nestlé 1981’de L’Oreal ile birlikte kurduğu Galderma dermatoloji ortak girişiminin tam kontrolünü alır. İki şirket, 2002 yılında hayata geçirilen kozmetik gıda takviyesi iş kolu Innéov’u da sonlandırırlar. Galderma sonrasında bu şirketin varlıklarından bazılarını satın alır.


2015

Nestle Tarihi

Nestlé, halen faaliyet gösteren en eski İsviçre çikolatası markası Cailler’iilke süper premium global çikolata markası olarak satın alır. Fransız donmuş gıda şirketi Davigel satılır.