Sort by
Sort by

Değerlerimiz

1867'de Henri Nestlé'nin ilk hazır bebek mamasını geliştirip bir bebeğin hayatını kurtarmasından bu yana Nestlé şirketi sağlam insani değerler ve ilkelerle hareket eden bir şirket olmayı hedeflemiştir. İnsanlar gibi kurumların da faaliyetlerini sorumlu ve sürdürebilir bir şekilde yönetmelerinin birincil görevleri olduğuna inanan Nestlé'nin tüm faaliyetlerinde temel aldığı ilke ve prensipler "Nestlé İş İlkeleri" adı altında toplanmıştır.

Nestlé'nin faaliyette olduğu her ülkede, yaptığı her işte, her Nestlé çalışanın uymakla yükümlü olduğu bu ilkeler, yasalara ve uluslararası anlaşmalara uyum, insan hakları (tüketici, çocuk, çalışan hakları), rekabette ve tüm iş ilişkilerinde etik davranma, çevreye saygı, doğal kaynakların sorumlu kullanımı gibi konuları kapsamakta ve 40 dile çevrilmiş olup değişen global şartlara uygun olarak belli aralıklarla yenilenmektedir.

Kurumsal İş İlkeleri

Nestlé, ülkelerin gelişmesi ve yoksulluğun azaltılması için gerekli olan kaynakların ancak etkili ve kârlı iş ve yatırımlarla sağlanabileceğini kabul eden Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği Anlaşması'nı imzalayan ilk 50 şirket arasında bulunmaktadır. Nestlé "İş İlkeleri", bu anlaşmada insan hakları, çalışma standartları ve çevre ana başlıkları altında toplanmış 9 prensibi kapsamaktadır.