Sort by
Sort by

Kamuoyunu, faaliyetlerimiz, taahhütlerimiz ve performansımıza ilişkin olarak şeffaf şekilde bilgilendirme, Nestlé'de iş yapma kültürümüzün bir parçasıdır.

Önemli konulara ilişkin yaklaşımımız ve performansımızın özetini yıllık raporumuza dahil ediyor; daha fazla ayrıntıyı ise, Ortak Değer Yaratma ve Sürdürülebilirlik Raporumuz ile İklim Riski ve Etkisi Raporumuz aracılığıyla yayımlıyoruz.

2021 performans özetimiz

4milyon ton

2Nestlé projeleri aracılığıyla azaltılan sera gazı emisyonun (CO2e) miktarı

2,3milyon m3

Fabrikalarımızda azalttığımız su kullanım miktarı

%74,9

Geri dönüşüm için tasarlanmış plastik ambalaj oranı

%8,1

2018'e kıyasla işlenmemiş plastik kullanımındaki düşüş oranı

126,6milyar

Uygun fiyatlı ve mikro besin takviyeli gıda porsiyonu. Toplam ürün portföyümüz dikkate alındığında, bu rakam 207,4 milyar porsiyona yükselmektedir.

%16,3

Sürdürülebilir şekilde üretilen temel bileşenlerin oranı

%97,2

Birincil et, palm yağı, kağıt hamuru ile kağıt, soya ve şeker tedarik zincirlerimizde ormanlara zarar verilmeme oranı

1,44milyon

Dünya çapında ekonomik fırsatlara erişimi olan gençlerin sayısı

%27,2

200'den fazla üst düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranı

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişimde kilit performans göstergeleri belgesi için kullandığımız Raporlama Kapsamı ve Metodolojisi, seçilen bu kilit performans göstergelerinin ayrıntılarını ve tanımlarını vermektedir.