Sort results by
Sort results by

Dengeleri Değiştirmek

İşyerinde cinsiyet eşitliğini geliştirmek için neler yapıyoruz

bdfb

Nilüfer Demirkol, Global Çeşitlilik ve Dahil Etme Başkanı
 

bbdf

Sene 2020 olmuşken hala Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak size de biraz garip ve yersiz geliyor mu? Bununla birlikte, kadın erkek arasında eşitlik ilkelerini ortaya koyan Birleşmiş Milletler Şartı tam 75 yıl önce 1945'te onaylandı değil mi?

Gerçek şu ki, kadın ve erkek arasında tam bir eşitliğe ulaşmak için daha almamız gereken çok yol var. Dünyanın birçok bölgesinde kadın erkekle aynı haklara sahip değil. Gelişmiş olduğu düşünülen ülkelerde bile eşitsizlikler hala mevcut.

Dolayısıyla, bugüne kadar kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmek, ama daha da önemlisi, doldurulması gereken boşluklara ışık tutmak için Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaya devam etmemiz çok önemli.
 

Nestlé Cinsiyetler Arası Denge Hızlandırma Planı
 

Geçen yıl, Dünya Kadınlar Günü'nü Nestlé Cinsiyetler Arası Denge Hızlandırma Planımızın lansmanıyla kutladık ve plan kapsamında küresel üst düzey yönetici pozisyonlarındaki kadın sayısını 2022'nin sonunda yaklaşık %20'den %30'a çıkarma hedefimizi de duyurduk.

Kuşkusuz, Nestlé genelinde cinsiyetler arası dengeyi iyileştirme çabalarımız, Nestlé Cinsiyetler Arası Denge Hızlandırma Planımızın lansmanından çok daha öncesine uzanmaktadır, şirketimizdeki tüm çalışanlar için eşit fırsatlar sağlama taahhüdümüz uzun süredir devam etmektedir.

Ama yine de, bu taahhüdü kamuoyuna ilan etmek, zamana bağlı ve kolayca ölçülebilir hedefler belirleyerek sorumluluk üstlenme konusunda istekli olduğumuzu göstermenin bir yoluydu. Lansmandan bu yana, organizasyonun her seviyesinde kadın yeteneklerin yükselmesi için gerekli koşulları yaratmaya odaklanarak çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz.
 

Önyargıyla mücadele
 

Bunu başarmanın yollarından biri, organizasyondaki erkek ve kadın çalışanlar için eşit şartlar sağlayan bir hareket alanı sağlamaktır - cinsiyet yelpazesinin her iki tarafındaki insanlara eşit fırsatlar verilmesini ve kişilerin meziyetleriyle değerlendirilmelerini istiyoruz.

Farkında Olunmayan Önyargılar eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz. Bu eğitim programları, günlük kararları şekillendiren ve örneğin bir yöneticinin yanlış nedenlerle bir kadın yerine bir erkeği terfi ettirmesine yol açabilen, kökleşmiş tutumların bazıları hakkında farkındalık yaratmak ve nihayetinde bu tutumları ortadan kaldırmak için müthiş bir araç olduğunu kanıtlıyor. Bu eğitimi 2020'nin sonuna kadar yönetici kademesindeki tüm çalışanları kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

Eşit yükselme fırsatları sağlamaya ve aynı zamanda tüm yeteneklerimize adil ücretler ödemeye kararlıyız. 2019'da otuz beş pazarda Eşit Ücret Analizi gerçekleştirdik, bu analizler ölçeği daha da genişletilecek bir inisiyatifin ilk aşamasıydı. Eksikliklerin tespit edildiği birkaç durumda, düzeltici önlemler aldık.
 

Klişelerle mücadele
 

Klişelerle mücadele ederek onları yıkma hedefiyle, cinsiyet ayrımı gözetmeyen yeni ve daha zengin bir Nestlé Küresel Ebeveyn Destek Politikası uygulamaya başladık. Kapsayıcılık yanı özellikle göz önünde bulundurularak hazırlanan politika tüm ebeveynlere aynı faydaları sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yeni politikayı, ebeveyn sorumluluklarının artık yalnızca geleneksel cinsiyet çizgileriyle tanımlanamayacağı inancıyla tasarladık ve uygulamaya koyduk.

Ayrıca, genç çalışanlarımıza kariyer hedeflerine ulaşmalarında daha deneyimli meslektaşlarından rehberlik alma fırsatı veren Kurumsal Mentorluk Programımızı uygulamaya başladık. Herkese açık Kurumsal Mentorluk programımızın katılımcılarının %70'ini kadınlardan oluşturuyor. Bu da, üst düzey yönetici pozisyonları için yüksek potansiyelli kadın çalışanlarımızın yükselebildiği bir kariyer kanalı oluşturmamıza yardımcı oluyor.
 

Yolculuğumuza devam ediyoruz
 

Elbette, başarılması gereken daha çok şey var, ama iyiye gidiyor ve doğru yönde ilerliyoruz.

Bu yıl, cinsiyet eşitliği konusunda somut adımlar atmayı hedefleyen, sadece doğru olanları söylemekle kalmayıp aynı zamanda taahhütlerine uyum amacıyla hareket eden şirketlerin yer aldığı Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne yeniden dahil edildik. Tedarik zincirimizdeki kadınları güçlendirme çabalarımız 2019 Lider Kadın Ödüllerinde de kendini gösterdi.

Bu biraz göz korkutucu bir hedef gibi görünebilir, ancak hep söylendiği gibi, inanırsak her şey mümkündür -ki gereken azim ve inanca fazlasıyla sahibiz. Kariyerim boyunca, değişimin son derece zor olduğu ülkelerde bile ilerlemelerin gerçekleştiğine şahit oldum.

İşin anahtarı, herkesin katılımını sağlamaktır - şirketimizdeki herkesin Cinsiyetler Arası Dengenin savunucusu olmasına ve konunun stratejik boyutunu gerçekten görüp anlamasına ihtiyacımız var.

Aksi takdirde, Cinsiyetler Arası Denge zor bir hedef olarak kalacak ve her yıl Uluslararası Kadınlar Günü'nü boşu boşuna kutluyor olacağız.