Sort by
Sort by

Döngüsel Ekonomi

İşte dünyanın en sürdürülebilir şirketleri
Döngüsel ekonomi

Sürdürülebilirliğin beğenilmeyecek nesi var? Öyle değil mi?

Bu terimi sık sık duyarız ve bize iyi bir şey olduğu söylenir. Ancak dünyanın en sürdürülebilir şirketlerine bir bakmadan önce terimin gerçekten de ne anlama geldiğini anlamaya değer.

Sürdürülebilirlik, geri dönüştürülmüş çay poşetlerinin ve evde yetiştirilmiş sebzelerin imgelerini akla getirebilir ama söz konusu birkaç milyar dolarlık küresel sektörler olduğunda ne anlama geliyor?

Birleşmiş Milletler, sürdürülebilir gelişmeyi, "Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama becerisinden ödün vermeden şimdiki neslin ihtiyaçlarını karşılayan gelişme" olarak tanımlar.

Dünyanın en sürdürülebilir şirketleri, olumlu etkilerini azami düzeye çıkarırken, çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için en fazla çabayı gösteren şirketlerdir.

Bu, fantastik bir sürdürülebilirlik makinesi gibi görünse de ne yazık ki sadece Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi (DJSI) için her bir şirketin performans ölçümüne giren pek çok karmaşık değerlendirmeyi gösteren bir şemadır.

DJSI, en büyük 2.500 küresel şirketin performansını ölçen, dünyaca kabul edilmiş bağımsız bir performans göstergesidir. İşte beş kilit sektörün liderleri:

Otomotiv

BMW, Almanya

 

DJSI'e göre olağanüstü çevresel ve sosyal performansıyla BMW, motorlu taşıt sektörünün lideri. Şirket’in verimlilik konusunda kaydettiği ilerlemeler, geçtiğimiz yıl kilometre başına ortalama CO2 filo emisyonlarında %3,3'lük azalma sağladı.

Endekste, güçlü çevresel performansına ek olarak BMW'nin, dünyanın en cazip işverenlerinden biri olduğu da belirtiliyor. Şirket, çalışanlarına eğitim ve öğrenim alanlarında bir dizi olanak sunuyor. Ayrıca insan haklarına gösterdiği bağlılık da etkileyici düzeyde.

Tüketici ürünleri

LG Electronics, Güney Kore

 

LG kendisine, sera gazı salınımlarında %40 azalmanın yanı sıra 'yeşil' yeni iş alanında da %15 artışı içeren 'Greener 2020 (Daha Yeşil 2020)' adını verdiği hedefler koydu.

Endekse göre 2008'den bu yana üretici firma, toplam sera gazı salınımlarını 350.000 ton kadar azalttı. Yeşil ambalaj kılavuz ilkeleri aracılığıyla LG, ambalajlarını ve lojistik maliyetlerini hafifletti.

LG, sosyal yatırım bütçesinin %91'ini toplumla ilgili girişimlere harcadı; böylece erişilebilirlik uygulamalarını halkın kullanımına yönelik olarak geliştirmek amacıyla Şirket’in teknolojik uzmanlığından yararlanıldı.

Gıda ve içecek

Nestlé, İsviçre

 

Toplamda 100 üzerinden 92 puan ile (pdf, 600Kb) Nestlé, şu üç boyutta sektörünün en iyi puanlarını aldı: Ekonomik, Çevresel ve Sosyal boyut.

Endeks, Şirket’ten, sağlık ve beslenme alanındaki sektör liderliğinin yanı sıra, tedarikçi yönetimi politikalarına insan haklarını yerleştirmek üzere atmış olduğu 'olağanüstü adımlar'dan dolayı övgüyle söz etti.

Nestlé'ye ‘Çevre puanı’ olarak 100 puan veren Endeks, Şirket’in ürün ve işlemlerinin mümkün olduğu kadar çevre ve toplum dostu olmasını sağlamaya bağlılığını da takdir etti.

Örneğin Nestlé, Henniez şişe suyu fabrikası ile İsviçre enerji nakil hatları şebekesi için yeşil enerji üretmek amacıyla büyük baş hayvanlardan elde edilen gübreyi kullanan, ülkenin en büyük tarımsal biyogaz fabrikasını açmak için İsviçre'de yerel çiftçilerle ortak oldu.

Çiftçiler bu ortak çalışmanın karşılığında çevreyle dost gübreye sahip oluyorlar ve Nestlé, kendilerine yerel çevre bakımından da yardım ediyor. Bu gibi projeler, Şirket’in, DJSI'ın Kurumsal Yurttaşlık/Yardımseverlik boyutunda 100 üzerinden 98 puan kazanmasına yardımcı oldu.

Ev ürünleri

Unilever, Hollanda

 

DJSI Unilever'in tüm operasyonlarında sürdürülebilirliğin bariz olduğunu ifade etti.

Örneğin Dove, güzellik normlarına meydan okuyan ve kadınları bedenleri içinde kendilerinden emin hissetmeye teşvik eden öz-saygı projesiyle tanınıyor. Proje 19 milyon gence ulaştı ve Dove'u, Unilever'in en çok satan markalarından biri hâline getirdi.

Unilever, yöneticilik pozisyonlarında kadınların sayısını artırmaya yönelik mükemmel bir ilerleme de kaydetti. Artık Şirketteki yönetim pozisyonlarının %45'inde kadınlar görev yapıyor.

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı, Şirket’in ürünlerinin çevresel etkisini yarı yarıya azaltmayı hedefliyor. Şirket, 2010'dan bu yana çöp alalına gönderilecek atık miktarını %29 azaltmış bulunuyor.

Teknoloji donanımı

Hewlett Packard Enterprise Co, ABD

 

DJSI, HPE'nin, iş stratejilerinde ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlara öncelik vermeyi sürdürdüğünü gördü.

Şirket, istihdam alanlarında sıra dışı iyi bir performans sergiledi. Mahremiyetin korunması alanındaki çalışması, çalışan ve müşterinin refahına ve insan haklarına bağlılığının temelini oluşturdu.

Endekse göre yenilik yönetimi, Şirket’in güçlü olduğu bir başka alan ve hizmetlere ve danışmanlığa daha yoğun bir odaklanmayı içeren yeni stratejik yönelim, Şirket’in yeni cephelerde rekabet etmesine imkân verecek.

Neden önemli?

Şirketler, içinde faaliyet gösterdikleri toplumlara yatırım yaptığında o şirketler insanların çalışmak istedikleri bir yere dönüşür. İnsanlar kazancının karşılığında o topluma faydalı işler yapan bir işveren için çalıştıklarında daha iyi bir dünyaya katkıda bulunduğunu hisseder.

Çalışanlarına birer birey ve toplumun üyesi olarak değer veren şirketlerin, daha yüksek sadakat ve çalışma heyecanı görmeleri daha olasıdır ki bunlar sonuç itibarıyla müşteri memnuniyetini artıran faktörlerdir.

Sosyal ve çevresel sorumluluk sahibi olmak, müşterilerin de beklediği bir şeydir. İnsanlar giderek artan bir şekilde harcamalarının etkisini öğrenmek, anlamak istiyorlar. Bunu kavrayan şirketler de zaten iş modellerinde en sürdürülebilir seçimleri yapmaya son derece odaklanan şirketler oluyor.