Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Okuma Süresi:
3
Dakika
Parlak mavi gözleri ve geniş gülümsemesi kırk yıllık yoğun çalışmanın sessiz gururunu yansıtan Christian Boeuf, yumuşak bir üslupla, “16 yaşından beri çiftlikte çalışıyorum. Şimdi 55 yaşındayım” diyor.

“Ondan önce çiftlik babamındı. Kesinlikle bir aile geleneği. Gelecekte ne mi olur?" Duraklıyor ve kafasını sallıyor: “Genç kuşak devam ettirir mi bilmiyorum. Hassas bir durum.”

Farmer Christian Boeuf  

İlerisini planlamak, Christian'ın, işinin temel bir parçası olarak gördüğü bir iş. Yeğeninin bu aile çiftliğini devralacağından emin olmasa da toprağın her zaman olduğu gibi sağlıklı ve verimli kalacağından emin.

Dolayısıyla sürüsünün pisliğini yeşil enerji ve gübreye dönüştürmeyi içeren yeni bir programa katılma fırsatı kendisine sunulduğunda kolayca kararını verdi.

İnekleri, ineklerin yaptığı şeyi yapmaya devam ediyordu. Ama pislikleri artık modern bir yeşil enerji üretim planının parçası olmuştu.

Kahvenin katkısı

Bu plan, Nestlé Waters’ın, İsviçre'deki Henniez su kaynağına verilebilecek herhangi bir olası zarara ilişkin çalışmasının ardından hazırlandı.

Çiftlik atıklarının fazlasının, amonyak kirliliğinin olası kaynağı olabileceği bilgisiyle alternatif bir kullanım alanı yaratmak üzere planlar çizildi. Groupe E Greenwatt'ın iş birliğiyle Nestlé'nin şişeleme fabrikasının yanına, yenilenebilir enerji üretecek bir biyo-gaz tesisi kuruldu.

27 İsviçreli mandıra sahibi,
25 bin tonun üstünde gübre temin ediyor

Her yıl 27 İsviçreli mandıra çiftçisinden oluşan bir ağ, fabrika için 25 bin tonun üzerinde çiftlik gübresi temin ediyor. Çiftlik gübresi, biyo-gaz fabrikasına hammadde olarak verilmeden önce yerel Nespresso ve Nescafé fabrikalarından alınan kahve telveleri ile karıştırılıyor. Materyal çözündükçe doğal gaz üretilmiş oluyor ve üretilen bu doğal gaz daha sonra yakılarak elektrik elde ediliyor.

Şişeleme fabrikasının ihtiyacı olan ısının tamamını sağlamanın yanı sıra, projeden üretilen elektriğin fazlası İsviçre’nin enerji nakil hatları şebekesine satılıyor.

Biyo-gaz fabrikası açıldığından bu yana Henniez tesisinde CO2 salınımları yarı yarıya düştü.

Quid pro quo (her şey karşılıklı)

Materyal çözünüp parçalandıktan sonra geriye, çok rağbet gören organik ve besin-yoğun bir gübre kalıyor. Ekinlerinde kullanmak üzere çiftçilere bu gübre geri veriliyor, böylece daha az kimyasal gübre almak zorunda kalıyorlar.

Doğal gübre bitkiler tarafından kolayca emiliyor ve çevre için daha az amonyak salınımı üretiyor. Christian Boeuf, gübrenin organik kalitesinden dolayı artık ürünlerinde mantar öldürücü ilaç kullanmasına gerek kalmadığını keşfetti.

Bu, maliyetsiz bir değiş tokuş olup, sürdürülebilir çiftçiliğin yaratılmasına, aksi takdirde zayi olacak değerli besin maddelerinin geri kazanılmasına yardımcı oluyor.

Proje şimdiden olumlu etki yaratıyor. Daha az zararlı olan bir gübreye itibar ediyoruz. Daha iyi ürünler yetiştirebiliyoruz. Bu aynı zamanda elektrik ve gaz tasarrufu yapabileceğimiz anlamına da geliyor. Christian Bœuf, Çiftçi

Çiftlik gübresinin yeşil enerji üretiminde kullanıldığını bilen Mr. Boeuf, Nestlé Waters ile iş ortaklığının son derece ödüllendirici olduğunu söylüyor.

“Proje şimdiden olumlu etki yaratıyor. Daha az zararlı olan bir gübreye itibar ediyoruz. Daha iyi ürünler yetiştirebiliyoruz. Bu aynı zamanda elektrik ve gaz tasarrufu yapabileceğimiz anlamına da geliyor”.

Kazan - Kazan

Tonlarca çiftlik gübresi temin eden bir başka yerel çiftçi de kendi arazisinde 30 yıldır çalışmakta olan Laurent Gentil.

Farmer Laurent Gentil  

"Çiftçilik getirilerine ve arazisinin zirai- biyo çeşitliliğine destek olan katılımcı bir projenin parçası olmaktan gurur duyduğunu söylüyor.

“Artık çiftlik gübresi çukurlarını çabucak boşaltmamız gerekmiyor çünkü bu gübre bizim için biyo-gaz fabrikasına götürülüyor” diyor Mr. Gentil.

Bu eko projede sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, çiftçilerin, çevrenin ve Henniez kaynağının temiz tutulmasının da yararına. Ayrıca herkesin fayda elde edeceği bir şekilde toplumu bir araya getiriyor.

“Başlangıçta kolay değildi" diyor Henniez Sürdürülebilirlik Müdürü Michel Marchuard ve ekliyor:

“Çiftçilerin güvenini kazanmamız ve onları, geçim kaynaklarına zarar vermeyeceğimize dair ikna etmemiz gerekiyordu. Şimdi ise mükemmel bir ortaklık söz konusu, kazan - kazan.”