Sort by
Sort by

Tek Kullanımlık Plastiklerin Ötesinde

Atıksız bir gelecek için çalışmak

erg

Plastik kirliliğiyle mücadele Nestlé için bir öncelik olmaya devam ediyor. Küresel Başkanımız Véronique Cremades-Mathis ile ambalajlamaya dair zorlukların üstesinden gelmek amacıyla yaptıklarımızla ilgili en son haberleri almak için bir araya geldik.

bdfb

Plastik kirliliği dünya genelinde önemli bir sorun olmaya devam ediyor ve bazı insanlar, şirketlerin bu sorunu çözmek için yeterince hızlı hareket etmediğini düşünüyor. Bu konuda sizin görüşleriniz nedir?

Durumun aciliyetinin kesinlikle farkındayız. Bu nedenle, çok iddialı bir zaman planına uymayı taahhüt ettik; 2025 yılına kadar tüm ambalajlarımız geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir olacak. Basitçe söylemek gerekirse, ambalajlarımızın hiçbirinin çöp sahasında son bulmasını veya çevreye çöp olarak atılıp kalmasını istemiyoruz.

Birincil plastik kullanımımızı 2025 yılına kadar azaltacağız.

Véronique Cremades-Mathis

Bazıları için bunun yeterince hızlı bir ilerleme olmadığını anlıyoruz. Gerçek şu ki, en iyi niyetle olsa dahi, bir gecede %100 geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir ambalajlara geçiş yapamazsınız. Ambalaj söz konusu olduğunda kısa yoldan işi çözemezsiniz – ambalaj yiyeceklerimizin bütünlüğünü ve güvenliğini korumada çok önemli bir rol oynuyor. Plastik ambalaja yeni alternatifler keşfederken, ürünlerimizin güvenliğini her zaman ön planda tutuyoruz ve tutacağız.

Nestlé, 2025 hedeflerine ulaşma planını açıkladığı geçen yıldan bu yana neler başardı?

Plastik kirliliği konusu karmaşık ve çok daha bütüncül düşünmeyi gerektiriyor.

Véronique Cremades-Mathis

Ayrıca, endüstri düzeyinde birincil plastiklerden gıda sınıfı geri dönüştürülmüş plastiklere geçişi tasarlamak için büyük bir yatırımın ana hatlarını çizdik. Plastik geri dönüşüm ekonomisinde şaşırtıcıdır ki, bugün birincil plastik üretmek, gıda sınıfı geri dönüştürülmüş plastik elde etmekten daha ucuz. Burada bir sorunumuz var. Endüstride verimli bir döngü oluşturma umuduyla, 2 milyon metrik tona kadar gıda sınıfı geri dönüştürülmüş plastik tedarik etmeyi ve günümüzden 2025 yılına kadar bu üst seviye malzemeler için 1,5 milyar CHF'den (1,56 milyar ABD Doları) fazla kaynak ayırmayı taahhüt ettik.

Nestlé, plastik atık sorununu çözmek için hangi somut adımları atıyor?

Plastik kirliliğiyle mücadele planımız üç temel dayanak üzerine inşa edildi. İlki, hem gelecek için satın alma – yani geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülmüş gıdaya uygun içerik maddelerinden imal edilmiş yeni malzeme türleri satın alma – hem de geleceğin ambalajını tasarlama üzerine odaklanıyor.

Bu amaçla; geçen yıl, sektörde tek hedefi yarının ambalajını tasarlamak olan türünün tek örneği Nestlé Ambalaj Bilimleri Enstitüsü'nü kurduk.

Kabaca 50 kişilik, yüksek nitelikli personelden oluşan ekibimiz aynı anda kesintisiz birkaç hedef üzerinde çalışıyor: geri dönüştürülebilirliği artırmak için malzemelerin ve ambalaj yapılarının basitleştirilmesi; doğada çözünebilir ambalajlama; kağıt ambalajlama, geçtiğimiz yıl Nesquik ve YES! barlarımız da dahil olmak üzere %100 geri dönüştürülebilir kağıt ambalaj kullanan ürünlerin lansmanıyla sonuçlanan çalışmamız, bu hedefler doğrultusunda ortaya koyduklarımızın bazıları.

Bu alandaki araştırmalarımızı hızlandırmak için, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü- EPFL) ile güçlerimizi birleştirdik. Alternatif ambalaj gibi sürdürülebilir malzemelerin araştırma ve geliştirilmesine odaklanarak EPFL'de yeni Sürdürülebilir Malzemeler Kürsüsü’nün ortak finansmanını duyurduk.

Buna ek olarak, yeni malzemeler, yeniden doldurma sistemleri ve geri dönüşüm çözümleri dahil, ambalaj yeniliklerine odaklanan, yeni kurulan şirketlere yatırım yapmak için 250 milyon CHF'lik sürdürülebilir ambalaj girişim fonumuzu uygulamaya soktuk.

Ambalajdaki yenilik, plastik kirliliği sorununa cevap veriyor mu?

enilik sürecin kritik bir yönü, ancak plastik kirliliği konusu çok karmaşık ve çok daha bütünsel bir yaklaşım gerektiriyor.

%100 geri dönüştürülebilirliğin yeterli olmadığını biliyoruz.

Véronique Cremades-Mathis

 

Geri dönüşümün işe yaraması için iyi işleyen bir toplama ve geri dönüşüm altyapısına ihtiyacımız var. Bu nedenle, yaklaşımımızın ikinci temel dayanağı, gerektiğinde bu altyapının geliştirilmesine yardımcı olmaya odaklandı. Bu alanda çalışmalar yürüten birçok işletme ile güçlerimizi birleştirdik. Bu karmaşık bir girişim - gerekli altyapıyı iyileştirmek veya bazen sıfırdan geliştirmek için hükümetlerle, endüstri kuruluşlarıyla, rakiplerimizle ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Örneğin; Endonezya'da Project STOP adlı bir girişimin parçası olarak, etkili ve daha döngüsel bir atık yönetim sistemi geliştirmek için çabalıyoruz.

Üçüncü temel dayanağımız, davranış geliştirmeyle ilgili. Bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak için tüketiciler ve perakendecilerle etkileşim içinde olup farkındalık yaratmaya odaklanıyoruz. Bu geri dönüşüm için doğru bir yöntem olmakla beraber yeniden kullanılabilir ambalajlar için de geçerli.

Yeniden kullanılabilir ambalajlama hakkında bize biraz daha bilgi verebilir misiniz?

Yeniden kullanılabilir ambalajlama aynı zamanda yaklaşımımızın önemli bir boyutu, %100 geri dönüştürülebilirliğin yeterli olmadığını biliyoruz. Ar-Ge merkezimiz, iade edilebilir/yeniden kullanılabilir ambalajların yanı sıra ambalajsız dağıtım dispanserleri sistemlerini de araştırıyor. İsviçre'deki seçilmiş Nestlé mağazalarında Purina markamız altında evcil hayvan maması dispanserlerini piyasaya çıkardık ve şimdi diğer perakende ortaklarıyla etkileşim kurarken İsviçre’deki daha fazla Nestlé mağazasında bu girişimi büyütmek istiyoruz. Bu yolla tüketiciler yeniden doldurabilir ambalajlarıyla evcil hayvan maması satın alabiliyor. Bu konuda yakında Avrupa'da hayata geçirilecek “Project Loop”- (Döngü Projesi) için TerraCycle şirketi ile ortaklık kuruyoruz. Proje sisteme kayıtlı olan tüketicilere yeniden kullanılabilir ambalajlar kullanılarak evlere servis yapılmasını, kullanılan kapların yeniden toplanıp döngüye dahil edilmesini kapsıyor.

Bugün birincil plastik üretmek, gıda sınıfı geri dönüştürülmüş plastikler elde etmekten daha ucuz.

Véronique Cremades-Mathis

Yeniden kullanılabilirlik, alışveriş yapma ve tüketme alışkanlıklarımızda köklü değişiklikler içeriyor - buna yalnızca ambalaj merceğinden bakamayız. Bunu belirtmekle beraber, yeniden kullanılabilir ambalajların daha yaygın hale getirilmesinde bizim de oynayacağımız bir rol olduğunu düşünüyoruz.

Nestlé, plastik kirliliğiyle mücadelede farklı olgunluk ve gelişmişlik derecelerine sahip 187 pazarda faaliyet gösteriyor - bu faaliyetler yaklaşımınızı nasıl destekliyor?

Her şeye uyan tek bir yaklaşım yeterli olmayacak. Pazarlarımızın her birinde yerel bağlam ve özellikleri de hesaba katmalıyız ve bu kesinlikle durumu karmaşıklaştıran etkenlerden. Gündemimizdeki bu konu için çabalamaya devam ederken, aynı zamanda düşük gelirli tüketicilere, günlük yaşayanlara ve tek kullanımlık porsiyonlara güvenen tüketicilere de hitap etmemiz gerekiyor, çünkü onların daha fazlasını karşılamaları güç.

Önümüzdeki en büyük zorluklar neler?

Zaman harcama lüksüne sahip değiliz. Saat işliyor - 2025 artık daha da yakın. Plastik sorununu çözmek için aciliyet duygusuyla bir dizi plastik taahhüdünde bulunduk ve bunları hızlı bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Maalesef plastik kirliliği konusunda elimizde bir sihirli değnek yok ve bu bağlamda, olası tüm çözümleri araştırmayı kesintisiz sürdürüyoruz.