Sort results by
Sort results by

Kurumsal İletişim ekibimiz, Nestlé’nin kalbindeki itici güç olarak önemli bir rol oynar. Diğer fonksiyon ve departmanlarla yakın işbirliği içerisinde çalışarak, dışarıdaki bakış açısını şirkete getirir, yapıcı olmak adına sorgular ve şirketimizin gündemini şekillendirmemize destek olur.

Kurumsal iletişim ekibi, proaktif bir şekilde kurum içi ve kurum dışı projeleri yürüterek iş hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur.  Bizlere danışmanlık, strateji, ve planlama sunarken, şirketin güçlü iletişim kadrosu aracılığıyla iç ve dış iletişim kapsamındaki paydaşlarımızla tutarlı ve güvenilir bir iletişim kurduğumuzdan emin olur.

Faaliyetlerimizin hedefinde yer alan kitleler arasında medya, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar, önemli kanaat liderleri, çalışanlar, tüketiciler ve kamu yer alır.

İletişim alanındaki uzmanlığınıza ister yerel, ister uluslararası alanda derinlik katabileceğiniz alanlardan bazıları şu şekildedir:

Medya İlişkileri: Şirketin dışarıdaki sesi olarak hareket eder; online, televizyon yayını ve yazılı basınla iletişimden sorumludur.

Kamu İşleri: Nestlé’nin dış paydaşlarla olan ilişkilerini kapsar; toplumsal değişime yanıt veren bir politika geliştirmeyi amaçlar.

Kurumsal İçerik ve Dijital: Şirketin web sitelerini ve sosyal medya kanallarını yönetir; her gün milyonlarca tüketiciye, çevrim içi ortamda etki sahibi olan kişilere ve paydaşlara ulaşır. Şirket İçi İletişim: Çalışanların bağlılığını sağlamayı amaçlar.

Kurumsal Sektör İlişkileri: Hem güncel, hem de gelecek sektör gündemindeki etkimizi artırmak ve konumumuzu güçlendirmek amacıyla, Nestlé’nin dış endüstriyel ve ticari kurumlara dâhil oluşunu koordine eder ve ayarlar. Tüm pazarlardaki tüketici ve müşteri değerini artırmak amacıyla, rekabet amacı gütmeyen gönüllü en iyi uygulamaların geliştirilmesi ve uygulanması konusunda sektör diyaloğuna ve iş birliğine yardımcı olur ve katkıda bulunur. Bu alanda başarılı olmak için güncel ilişkiler, iş, dijital ve sosyal medya konularına yoğun bir ilginiz olmalıdır.

Nestlé’de her günün farklı olmasının nedenlerinden bazıları ilham veren zorluklar, küresel etki ve anlamlı çalışmalardır. Sürekli olarak temel beceriler geliştiriyorum, tutkularımı keşfediyorum ve ödüllendirici ve farklı bir rolle gerçek bir fark yaratıyorum.

Neil
Neil