Dünya nüfusunun yüzde onu - 756 milyon insan - hala aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır. Bu toplumların gelişmesi ve güçlenmesi ancak işverenlerin çalışanlarını ve yaşadıkları toplulukları desteklemesiyle ve onlarla birlikte çaba göstermesiyle mümkündür. Özellikle gelecekteki çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve ortaklarımız olacak olan ve işimizin geleceğini temsil eden gençleri desteklemeye çalışıyoruz.

Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde küresel olarak tedarikçilerle, iş ortaklarıyla ve çiftçilerle birlikte çalışıyoruz. Artan gıda talebi ve iklim değişikliği, yaşlanan çiftçi nüfusu gibi tarıma özel zorluklarla birlikte, kırsal kalkınmayı desteklemeye, insan haklarını teşvik etmeye ve insana yakışır istihdam şartlarını ve çeşitliliği güvence altına almaya çalışıyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için uygulamaya koyduğumuz programlarımız, girişimlerimiz ve taahhütlerimiz, daha güçlü topluluklar ve güvenli ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturma hedefiyle tasarlanmıştır.

Gençlerin Gücü

Genç işsizliği dünya çapında ciddi bir sorundur ve küresel yoksullukta önemli bir paya sahiptir. Bu sorun daha geniş anlamda olumsuz sorunlara da yol açmaktadır. İş aramak için kırsal alanlardan kentlere akın eden gençlerin sayısı giderek artmakta, geride bıraktıkları köyler için belirsiz bir gelecek ortaya çıkmaktadır. Küresel gıda talebinin giderek artmasıyla birlikte, çiftçiliğin genç insanlar tarafından finansal olarak uygulanabilir bir kariyer olarak görülmesi gerekmektedir.
ss

Büyük bir işveren olarak, bu zorluğun üstesinden gelmek için oynayabileceğimiz rolü anlıyoruz. Nestlé olarak SİZ GENÇLERE ihtiyacımız var, üç küresel girişimimizden bir tanesi ile 2030 yılına kadar 10 milyon gencin ekonomik fırsatlara erişmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Yeni nesli iş bulmalarını kolaylaştıracak becerilerle donatmak, uzmanlık alanlarına veya düzeylerine bakılmaksızın şirketimizde ilham verici liderler, başarılı tarım girişimcileri, işletmeciler ve yenilikçiler olarak görmek için onları desteklemek istiyoruz. Gençler geleceğimizdir; biz de hayatta başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmede onlara yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

İnsan haklarına saygı

İnsan haklarına saygı, Nestlé için bir yaşam biçimidir. Değerlerimizin temelinde saygı ve iş yapma biçimimiz olarak ortak değer yaratma yatar. İşlerimizde veya tedarik zincirlerimizde insan hakları ihlallerinin kesinlikle yeri yoktur. Bizim için veya bizimle çalışan insanların haklarını korumanın, ticari faaliyetlerimizi ve tedarik zincirlerimizi daha dayanıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir kılmak için gerekli olduğuna inanıyoruz.
jtyj
Uzmanımızın görüşü

İnsan haklarına saygıyı Kurumsal İş İlkelerimize ve küresel çapta geçerli 17 politikamıza yerleştirmek için durmaksızın çalıştık. Bu çabalar, zaman zaman çok teknik olabilen insan hakları dilini, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız için pratik ve anlaşılması kolay şartlar şeklinde tercüme edebilmemize de yardımcı oldu.

fd
Yann Wyss Kıdemli Halkla İlişkiler Müdürü - Sosyal ve Çevresel Etki

Gelecek vizyonumuz

Faaliyet gösterdiğimiz ve yaşadığımız toplumlarla yakın bir iş birliği içinde çalıştığımızda, onların ihtiyaçlarına ve endişelerine yanıt verebiliyor, onları sağlıklı, dengeli yaşam tarzlarını seçmeye teşvik edip destekleyebiliyoruz. Nestlé, olarak topluluğumuz içindeki bireylerin ve çalışanların fikirlerini ve kaygılarını, dinleneceklerini bilerek ifade etme gücüne sahip olduklarını hissettikleri bir ortam geliştiriyoruz. Bu paydaşları karar alma sürecimize dahil etmenin, daha güçlü topluluklar ve daha güvenli tedarik zincirleri oluşturmanın ve insanlara hak ettikleri fırsatları sunmanın değerinin bilincindeyiz.
fdf