Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına destek oluyoruz. Bugünün ve yarının nesilleri için değer zincirinin her aşamasında ürünlerimizin çevresel performansını sürekli olarak iyileştirmek üzere faaliyetlerimizde verimliliği artırıyor...

Ürünler

Ürünlerimizin çevresel performansını sürekli olarak iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Nakliyat

Nakliyat ve dağıtım ağımızın çevresel performansını artırıyoruz.

Ambalaj

2012'de 47.000 tondan fazla ambalaj malzemesi tasarrufu sağladık.

İklim değişikliği

İklim değişikliğinin hammadde edinimine etkisi çalışmalarını destekliyoruz.

İmalat

İmalat faaliyetlerimizin çevresel etkilerini verimli teknolojilerle iyileştiriyoruz.

Biyolojik çeşitlilik

Tüm kaynakların ve 'doğal sermaye'nin değerinin korunmasını destekliyoruz.