Sort by
Sort by

Sorumlu Kaynak Kullanımı Standardımıza uygun olarak, kullandığımız hammaddelerin nereden geldiği ve nasıl üretildiğini paylaşmak istiyoruz.

Daha yüksek çevresel ve/veya sosyal riskler barındıran 14 hammadde çeşidi belirledik. Bu bağlamda, tedarik zinciri haritalaması yapmak ve ortak kuruluşlarla yukarı yönlü tedarik zincirimizde çiftlik değerlendirmeleri gerçekleştirmek amacıyla doğrudan tedarikçilerimiz ve ortaklarımızla yakın şekilde çalışıyoruz. 2030 yılına kadar bu temel bileşenlerin %100'ünün sürdürülebilir şekilde üretilmesini hedefliyoruz.


 

Sürdürülebilir kaynak kullanımına ilişkin yaklaşımımız

Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı ekibimiz, hammaddeler, ambalaj malzemeleri ve aldığımız hizmetlerin Sorumlu Kaynak Kullanımı Standardımıza uygun olarak üretilmesini sağlamaktadır. Girişimlerimiz, bileşenlerimizin tedariğinde kritik öneme sahip ormanları ve doğal ekosistemleri koruyor ve eski haline getiriyorken, aynı zamanda insan hakları ile hayvan sağlığını muhafaza etmeyi ve desteklemeyi de amaçlamaktadır. Yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi edinin veya tedarik zinciri açıklamalarımıza erişin.

% 16.3
  • Sorumlu Kaynak Kullanımı Standardımızı uygulamak için tedarikçiler ve çiftçilerle yıllarca yaptığımız çalışmalara dayanan Sürdürülebilir Üretim yaklaşımımız artık daha sistematik olduğu gibi, onarıcı gıda sistemlerinin geniş ölçekte gelişmesini sağlayacak temellerin atılmasına da katkı sunacak.
    büyük baş hayvanları otlatmaya çıkartan çoban