Sort by
Sort by

Fıstığımız Bol Olsun projesi fıstığın geleceği için çiftçinin yanında

Basın Bültenleri'ne Geri Dön

Nestlé Damak ve TEMA Vakfı tarafından, Antep fıstığının verim ve kalitesinin artırılması amacıyla 10 yıldır sürdürülen “Fıstığımız Bol Olsun” kırsal kalkınma projesi ile çalışılan bahçelerde, komşu bahçelere kıyasla %149 üretim artışı sağlandı. Yaklaşık 210 bin kişinin geçim kaynağı olan projenin mevcut çalışmalarının yanında kazanımların yaygınlaştırılması ve geleceğe taşınması hedefleniyor. Bu yıl projenin aynı zamanda adanmışlık hikâyesinin anlatıldığı film ise ilk kez izleyenlerin beğenisine sunuluyor.

Nestlé Damak ve TEMA Vakfı iş birliğiyle 2011 yılından bu yana gerçekleştirilen “Fıstığımız Bol Olsun” projesinin üçüncü faz çalışmaları devam ediyor. Antep fıstığında verim ve kalitenin artırılmasını, çeşitliliğin korunmasını ve doğal varlıkların sürdürülebilir kullanımını amaçlayan proje, çiftçilerin bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesini ve kırsal ekonomiye katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları kapsıyor.

Üretim %149 arttı

“Fıstığımız Bol Olsun” projesinin ilk iki fazında, çalışılan bahçelerde, komşu bahçelere kıyasla %149 üretim artışı sağlandı. 2011 yılından beri projeden yararlanan çiftçilerin %90,9’u, 2014 yılından itibaren projeden yararlanan çiftçilerin ise %61,3’ü proje faaliyetleri ile artık her yıl ürün alabildiklerini, böylece hem toprakların sürdürülebilir kullanımının ve hem de her yıl gelir elde etmenin mümkün hale geldiğini belirtti. Proje kapsamındaki faaliyetlerin Türkiye’deki tüm Antep fıstığı bahçelerinde uygulanmasıyla üretimde %50 artış sağlanması halinde, Antep fıstığından 2-6 milyar TL arasında ek ulusal hâsıla elde edilebileceği öngörülüyor.

Projenin 3. faz çalışmaları devam ediyor

Erkek fidan eksikliğini gidermek üzere proje bahçelerine dikilen erkek fidan sayısı projenin 3. fazında 3 bine çıktı. Proje kapsamında 92 köyde yer alan 177 bahçede çalışmalar yürütülürken, 3. fazda danışmanlık desteği sağlanan üretici sayısı 2 bini geçti.  Projenin üçüncü evresinde yaşlı bahçe sorununun çözümüne yönelik tepe tacı gençleştirme örnek uygulaması başlatıldı. 5 bahçede 50 ağaçta tepe tacı gençleştirme uygulamaları yapıldı. Yetişmiş aşıcı ve budamacı ihtiyacını karşılamak üzere ilk iki fazda yetiştirilen 133 aşıcı ve budamacıya ilave olarak üçüncü fazda 60 aşıcı ve 60 budamacı yetiştirilmesi planlandı.

Ayrıca projenin 3. faz çalışmalarında bahçe günü etkinliği, iyi tarım uygulama eğitimleri, yerel mühendis eğitimleri ve üretici sohbetleri etkinlikleri devam ediyor.

Projenin üçüncü fazında eğitime katılan çocuklar için “Fıstık Şenliği”

Projenin 3. fazında bölgede yaşayan ilkokul çocuklarına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarına başlandı. Eğitim çalışmalarında, fıstığın Gaziantep, Türkiye ve dünya için önemini fark ettirmek, sağlıklı ve verimli fıstık ağaçları yetiştirebilmenin koşullarına dikkat çekmek, bu alanda çalışanların ve çiftçilerin emeğini görünür kılmak ve genç kuşakları bu sürecin parçası kılabilmek amaçlandı. 2019 yılından itibaren Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, yüz yüze uygulamalarla 500’ü aşkın, çevrim içi uygulamalarla ise bin 800 olmak üzere toplamda 2 bin 300’ün üzerinde ilkokul çocuğuna eğitim verildi. Eğitimlerin bir parçası olarak, projeye katılan çocuklarla birlikte bu yıl ilk kez çevrim içi bir Fıstık Şenliği düzenlendi. Proje eğitimleriyle 2023 yılına kadar 4.500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

“Antep fıstığını gelecek nesillere ulaştırmaya devam edeceğiz”

Umut Tavaşoğlu Deniz Ataç


Nestlé Çikolata ve Şekerleme İş Birimi Genel Müdürü Umut Tavaşoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, “Son 10 yıldır, TEMA Vakfı iş birliğiyle kendimizi adadığımız Fıstığımız Bol Olsun projesini yürütüyoruz. Hem bölge hem de tüm Türkiye için çok önemli bir tarımsal değere sahip olan Antep fıstığı üretiminde kalite ve verimi artırmayı amaçlarken, projemizin önemli bir ayağı da olan anıt ağaçları koruma altına alıyor, aynı zamanda yarınları da düşünerek, doğal varlıkların sürdürülebilir kullanımını ve fıstığı gelecek nesillere ulaştırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ise konuşmasında; “2011 yılından bu yana Damak Çikolata iş birliğiyle sürdürdüğümüz Fıstığımız Bol Olsun projesinde şimdiye kadar çok başarılı sonuçlar elde ettik. Bilimsel bilgi ile donatılan, uygulanabilir çözümler üretilmesi ve sürdürülebilir olmasına özen gösterdiğimiz proje, aynı zamanda vakfımızın en uzun soluklu projelerinden biri olması sebebiyle de bizim için çok değerli. Projemizde şimdiye dek üreticileri, toprak sağlığını koruyan bilimsel uygulamalar ile tanıştırdık; Antep fıstığı verimini ve üretimini artırdık. 2023 yılına dek devam edecek 3. Faz çalışmalarımızda da mevcut çalışmalara ek olarak, kazanımların yaygınlaştırılmasını ve geleceğe taşınmasını hedefliyoruz” dedi.