Faaliyetlerimiz, toplumun gezegenimizin sınırları dahilinde yaşamasını sağlamaya katkıda bulunmalıdır. Bu anlamda, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları korumamız ve başkalarını da buna teşvik etmemiz gerekiyor. Amacımız, operasyonlarımızın çevresel etkisini sıfıra indirmek için çaba göstermektir. Sorumlu anlayışla elde edilen malzemeleri ve yenilenebilir kaynakları kullanma, daha verimli çalışma, atıkları ortadan kaldırma ve suyu sorumlu bir şekilde yönetme konusunda tüm kamuoyuna karşı üstlendiğimiz taahhütlerimiz var.

Suların Korunması

Temiz suya ve yeterli sanitasyona erişim temel bir insan hakkıdır. Bununla birlikte, 1.2 milyar insan su kıtlığı olan bölgelerde yaşıyor, 1.6 milyar insan ise ekonomik su kıtlığıyla karşı karşıya. Başkalarıyla da paylaştığımız su kaynaklarını korumak ve yaşatmak birinci önceliğimizdir. Çözümleri belirlemek, uygulamak ve değerlendirmek için proaktif, uzun vadeli ortaklıklar kuruyor, gelecek nesiller için su kaynaklarını korumayı amaçlıyoruz.
bdfb
Uzmanımızın görüşü

Nestlé olarak suyun bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Şirketimiz, Birleşmiş Milletler SKH 6'yı desteklemektedir ve bu kapsamda faaliyet yürüttüğü topluluklarda su ve sanitasyonu iyileştirme ve hijyeni (WASH) teşvik etme taahhüdünde bulunmuştur. Bir su uzmanı olarak, Nestlé'nin bu taahhüdü yerine getirmesine yardımcı olacak programları ve ortaklıkları geliştirmek benim işim.

fdb
Christian Vousvouras Nestlé'de Su Uzmanı

Plastik Atıklar ile Mücadele

Plastik kirliliği, başta okyanuslar olmak üzere gezegenimiz ve üzerinde yaşayan tüm canlılar için büyük bir tehdittir. Bu sorunla mücadele için, ambalaj atıklarının çevre üzerindeki etkisini acilen azaltma yolları bulmamız gerektiğine inanıyoruz. Yeni çözümler geliştirmek amacıyla araştırma ve geliştirme olanaklarımızı kullanarak, yiyecek ve içecek ürünlerimizde en sürdürülebilir ambalajı geliştirmede lider olmayı hedefliyoruz.
dvs
İklim değişikliği konusunda harekete geçmek

İklim değişikliği, çağımızın en önemli küresel sorunlarından biridir. Bu durum zaten değişen hava modelleri, giderek şiddetlenen iklim olayları ve kaynakların bulunabilirliğindeki değişiklikler gibi gelişmelerle kendini gösteriyor. Küresel bir yiyecek ve içecek şirketi olarak, iklim değişikliğinden çok etkileniyoruz. Sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için gereken diğer önlemleri almak, hem kendi şirketimizin hem de tedarik zincirimizdeki işletmelerin başarısını sağlamanın yanı sıra dünyamızı korumak için gereklidir. Eylül 2019'da, değer zincirimizdeki sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar sıfıra indirmeyi taahhüt ettik.

Doğal sermayenin korunması

Doğal sermayeyi yaşatmak, hammadde tedarikimizi ve işimizin geleceğini korumak için çok önemlidir. Ortak su kaynaklarına odaklanarak, tedarik zincirimizdeki ormansızlaşmayı ortadan kaldırarak, toprak yönetimini iyileştirerek, okyanusları ve biyolojik çeşitliliği koruyarak bu habitatların sağlığını korumak için iş birliği içinde çalışıyoruz. Ham maddelerimizi sorumlu bir şekilde tedarik ederek ve sürdürülebilir tüketimi teşvik ederek tüm bu eylemleri desteklemeye çalışıyoruz.

Atık Yönetimi

Tüm dünyada üretilen atık miktarı endişe verici bir oranda artıyor. Her yıl üretilen ve çoğu sulara ve okyanuslara giden katı atık miktarının 2030 yılına kadar 2,59 milyar tona ulaşması (Dünya Bankası (pdf, 11Mb)) ve bu yüzyıl içinde daha da artması bekleniyor. Dünyanın doğal kaynaklarını kullanma ve yeniden kullanma şeklimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Kendi faaliyetlerimizdeki atıkları ortadan kaldırmak için çabalıyor ve bunun da ötesine geçerek tüm dünyada gıda israfını azaltmak için eğitim, bilinçlendirme çalışmaları ve aksiyonları belirlemeye çalışıyoruz.
gfd
Uzmanımızın görüşü

Nestlé olarak dünya genelindeki en büyük hedefimiz, 2030 yılına kadar küresel operasyonlarımızın çevresel etkisini sıfır seviyesine çekmektir. O zamana kadar, son dakika haberlerinin artık insan faaliyetlerinin çevremiz üzerindeki olumsuz etkisine odaklanmak yerine sürdürülebilir tüketimi şekillendirmek ve gelecek nesiller için kaynakları korumak için birlikte çalıştığımızda nelerin başarılabileceğini göstereceğini umuyoruz. Bu yolda öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz.

dvv
Eugene Atte Orta ve Batı Afrika Bölgesi Ambalaj Müdürü, Nestlé