Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestle ve TEMA fıstık üretiminde verimlilik için işbirliğini sürdürüyor

Basın Bültenleri'ne Geri Dön
May 24, 2015
Dünyanın ilk Antep fıstıklı çikolata markası Nestlé DAMAK ile TEMA Vakfı’nın 2011 yılında başlattığı, Antep fıstığı üretiminde kalite ve verimlilikte büyük fark yaratan Fıstığımız Bol Olsun projesinde 5 yıl sürecek ikinci aşamaya geçildi. Projenin 2014-2018 yılını kapsayan ikinci aşamasında, bölgedeki üreticilere sürdürülebilir fıstık üretimi uygulamalarıyla sağlanan verim artışının üreticiye kazanç olarak yansıması, fıstığın verim ve kalitesini etkileyen sorunlara çözüm üretmek ve anıtsal değeri olan ağaçların koruma altına alınması yönünde çalışmalar yürütülecek.

Çikolata ile fıstığın efsanevi aşkıNestlé DAMAK ile TEMA Vakfı’nın işbirliğiyle 2011 yılından bu yana yürüttüğü ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde antepfıstığı üretiminde verimlilik artışı elde edilen Fıstığımız Bol Olsun projesinde 2014 yılı başından itibaren ikinci aşamaya geçildi.

Projenin 2014-2018 arası dönemi kapsayan ikinci aşamasında, birinci aşamada elde edilen deneyim ve birikimler Gaziantep’in antepfıstığı üretiminin %60’ını karşılayan bölgede yaygınlaştırılacak. Antep fıstığının verimlilik ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların bölgenin ekonomisine katma değer sağlaması hedefleniyor. İlk 3 yılda ağaç başına verimlilikte % 49 artış, çıtlama oranında % 24’lük artış sağlanan, komşu bahçelere göre verim artışı dekar başına ortalama % 123 olarak gerçekleşen projenin 5 yıl olarak planlanan ikinci etabında ise daha fazla sayıda çiftçiye ulaşılması amaçlanıyor.

Projenin ikinci aşamasında, uygulanan sürdürülebilir fıstık üretimi uygulamalarıyla sağlanan verim ve kalite artışının üreticiye kazanç olarak yansıması, fıstığın verim ve kalitesini etkileyen sorunlara çözüm üretmek ve anıtsal değeri olan ağaçların koruma altına alınması yönünde çalışmalar yürütülecek.

Eğitimler aralıksız sürüyor

Bu çerçevede projenin ikinci aşamasının ilk yılı olan 2014’te, Gaziantep’in Nizip, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde düzenlenen bilgilendirme toplantılarına 118 çiftçi katıldı. Yine aynı ilçelerde düzenlenen teorik ve uygulamalı eğitimlere 211 çiftçi katıldı. Mentörlük hizmeti verilecek alanlar ve 401 aday üretici belirlendi. Çalışma sahası, Oğuzeli 2, Nizip 5 ve Karkamış 2 olmak üzere toplam 9 ayrı bölgeye ayrıldı.

Projenin ikinci aşamasında 2015 yılında yapılacak faaliyetler de planlandı. Buna göre çiftçilere tüm yıl boyunca sürecek Antepfıstığı yetiştiriciliği eğitimleri verilmeye başlanırken, örnek proje bahçelerine geziler düzenlenerek bilgilendirme yapılacak, Barak Ovası konusunda bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek ve Halk Eğitim Merkezleri’nde ise Antepfıstığı aşılama ve budama eğitimleri verilecek.

“5 yıllık ikinci etap bölgeye daha fazla katkıda bulunacak”

Nestlé Türkiye Çikolata ve Şekerleme Grubu Genel Müdürü Oben Akyol, konuyla ilgili olarak “Nestlé olarak faaliyet gösterdiğimiz her ülkede değer yaratmayı ve var olan değerleri birlikte yaşatmayı, içinde bulunduğumuz topluma karşı taşıdığımız bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi Nestlé‘nin “Ortak Değer Yaratmak” ana başlığı altında ifade edilen bu yaklaşımla dünyanın çeşitli ülkelerinde ‘beslenme, su ve kırsal kalkınma’ alanlarında topluma değer katan birçok proje yürüttüğünü ifade eden Akyol, şunları söyledi:

TEMA Vakfı ile birlikte yürütülen Fıstığımız Bol Olsun projesi de bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bir çalışma. Türkiye, Antep fıstığı üretiminde dünya sıralamasında İran ve ABD’nin ardından üçüncü sırada bulunuyor. Ancak ülkemizin daha da büyük bir potansiyeli var. Bu açıdan Antep fıstığı üretiminde sağlanacak her türlü iyileştirme Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli. Projemizin ilk 3 yılının uygulama sonuçları ve çıktılar, verimli. Birinci etaba ait başarılı sonuçlar bizler için büyük bir mutluluk ve aynı zamanda motivasyon kaynağı oldu. Fıstığımız Bol Olsun projesi 3 + 5 yıl olarak planlandı. 5 yıl sürecek ikinci aşamada yapacağımız çalışmaların bölgeye daha fazla katkıda bulunmasını amaçlıyoruz.”

“İşin Özü Toprakta”

Projeye yönelik paylaşımlarda bulunan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da Projenin ikinci etabını, Gaziantep’in antepfıstığı üretiminin %60’ını karşılayan, buna rağmen ortalama verimin çok düşük olduğu Barak Ovası’nda yürüteceklerini, projenin ilk üç yılında edinilen bilgi, deneyim ve birikimin, bölge üretcilerinin sorunlarına da çözüm üretecek şekilde kurgulandığını söyledi:“Fıstığımız Bol Olsun Projesi’ uygulamaları esasen toprağın bir ekosistem olarak korunmasını ve antepfıstığı ağaçlarının fizyolojik özelliklerine uygun kültürel uygulamalara dayanıyor. Toprağı sağlıklı kılarak sahada sürdürülebilirlik temelinde belirlenen uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, üretimin en yüksek, verimin en düşük olduğu Gaziantep’in Karkamış, Nizip ve Oğuzeli ilçelerini kapsayan Barak Ovası’nda verimi ve kaliteyi artırmak. Bölgede yaratılacak değerin, bilginin yaygınlaştırılmasıyla sağlanacak verim ve kalite artışının başta üreticilerin olmak üzere bölgenin gelirlerinin de artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz ” dedi.


Article Type