Sort by
Sort by

Nestlé, İklim Değişikliği ile Mücadelesini Hızlandırıyor

Basın Bültenleri'ne Geri Dön

Nestlé olarak iklim değişikliği ile mücadelede yeni bir eylem planını devreye sokuyoruz. Plan doğrultusunda; 2030 yılına kadar tarımsal sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla onarıcı tarımı yaygınlaştıracak, her yıl 20 milyon ağaç dikecek, 2025 yılına kadar tüm fabrikalarımızda %100 yenilenebilir elektrik enerjisine geçiş yapacağız.

Bu kapsamda, önümüzdeki beş yıl içerisinde 3.2 milyar İsviçre Frangı (CHF) yatırım yapılacak. Nestlé Türkiye CEO’muz Ansgar Bornemann konuyla ilgili: “Türkiye’de bugüne kadar karbon ayak izimizi %18 oranında azalttık, 130 bin ağacın bir yılda oksijene çevirebileceği miktarda karbon salımını önledik. Biliyoruz ki, iklim değişikliğiyle mücadele bekleyemez, biz de beklemeyeceğiz” şeklinde yorum yaptı.

Bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmak için gıdanın gücünü ortaya çıkarmak amacıyla dünyanın 187 ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında 10 yıllık bir eylem planı hazırladık. Bireyler ve aileler, topluluklar ve gezegenimiz için Ortak Değer Yaratan projelere öncelik vererek, gıdanın geleceğinde büyük bir risk oluşturan iklim değişikliğine karşı çalışmalarımızı hızlandırdık. 2050 yılına kadar “net sıfır” emisyona ulaşmayı taahhüt eden Nestlé, önümüzdeki 10 yıl içinde onarıcı tarımın yaygınlaştırılması için çiftçilerin ve tedarikçilerin desteklenmesi, yüz milyonlarca ağaç dikilmesi ve şirketin %100 yenilenebilir elektriğe geçişinin 2025 yılına kadar tamamlanması hedeflerini önceliklendirdi.

Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Güçlendirecek

Onarıcı tarım kapsamında kahve ve kakao gibi birçok ülkede kullanılan temel bileşenlerinin üretim süreçlerinde de karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz ve bu bileşenlerin sürdürülebilir kaynaklardan sağlanmasını taahhüt ediyoruz. Onarıcı tarım uygulamalarının yaygınlaşmasını desteklemek için halihazırda 500 bin çiftçi ve 30 bin tedarikçiyle iş birliği içinde çalışıyoruz. 2030 yılına kadar 14 milyon tondan fazla hammaddeyi onarıcı tarım yoluyla tedarik edecek ve bu ürünlere olan talebi artıracağız.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında 3.2 milyar İsviçre Frangı (CHF), onarıcı tarım çalışmalarına ise 1.2 milyar İsviçre Frangı (CHF) değerinde yatırım yapmayı hedefliyoruz.

10 Yılda 200 Milyon Ağaç Dikilecek

Aksiyon planı çerçevesinde, hammadde tedarik ettiğimiz alanlarda önümüzdeki 10 yıl boyunca her yıl 20 milyon ağaç dikeceğiz ve 2030 yılına kadar küresel düzeyde 200 milyonu aşkın ağacın dikilmesine öncülük edeceğiz. Ayrıca 2022 yılına kadar temel tedarik zincirlerinde daha fazla ormanı koruyacağız.

Sera gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla yenilenebilir elektrik enerjisine geçişi önceliklendirip faaliyet gösterdiğimiz 187 ülkedeki 800 tesisinin %100 yenilenebilir elektriğe geçişini 2025 yılına kadar tamamlayacağız.

İklim Değişikliği ile Mücadele Bekleyemez

Nestlé’nin, Ortak Değer Yaratma anlayışı doğrultusunda gezegenimizi korumayı ve gelecek nesiller için daha temiz bir çevre bırakmayı amaçladığını ifade eden Nestlé Türkiye CEO’muz Ansgar Bornemann, konuyla ilgili şunları söyledi: “2050 yılına kadar sera gazı etkimizi sıfıra indirme taahhüdümüz doğrultusunda hem küresel düzeyde hem de Türkiye özelinde gayretlerimizi artırıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimize daha da yaklaştığımız verimli bir yıl olan 2020’de, Bursa Karacabey’deki gıda fabrikamız ve Kestel’deki su dolum tesislerimiz için “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandık. Çevreci bir sosyal teknoloji girişimi olan Fazla Gıda ile bütüncül atık yönetimi projemiz kapsamında, 1.248 ton karbon emisyonunu engelledik. Bu rakam, yaklaşık 20 bin ağacın önleyebildiği karbondioksit miktarına eşit. Toplam 2.605 ton gıdanın israf edilmesinin önüne geçtik. Yine aynı çalışmayla 900 binin üzerinde artan gıda ürününü, binin üzerinde ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdık. 2021’de üç kat daha fazla ihtiyaç sahibi haneye ulaşarak kurtardığımız gıdanın bağış oranını %50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece karbon salınımımızı 180 ton büyüklüğünde azaltacağız. Bununla birlikte şu ana kadar, tedarik zinciri süreçlerimiz boyunca oluşan karbon ayak izimizi %18 azalttık. Bu sayede de 130 bin ağacın bir yılda oksijene çevirebileceği miktarda karbon salımını engelledik.

Öte yandan yeni eylem planı kapsamında, Türkiye’de 2011 yılından beri yürüttüğümüz Fıstığımız Bol Olsun projesinde kullandığımız sürdürülebilir tarım yöntemlerimizi güçlendireceğiz. Nestlé Damak ve TEMA Vakfı iş birliğinde Gaziantep’te yürüttüğümüz projede; aşılama, budama ve doğru sulama yöntemleri gibi uygulamalar sayesinde son 10 yılda %149 verim artışı elde ettik. Onarıcı tarım uygulamalarının, tarım kaynaklı sera gazı salımının azaltılmasında da önemli bir rolü olduğunun farkındayız. Nestlé olarak biliyoruz ki, iklim değişikliğiyle mücadele bekleyemez, biz de beklemeyeceğiz. Yeni planla birlikte hem iklim değişikliği hem de çevresel sürdürülebilirlik alanında uzun vadede hayata geçirdiğimiz projelerimiz kapsamında aksiyonlarımızı artıracağız.”