Sort by
Sort by

Kakao çiftçiliği yapan toplulukların, gelir / geçim kaynağı açığını gidermelerine yardımcı oluyoruz


Çocuk işçiliği risklerini ele almayı amaçlayan yenilikçi bir gelir artırma programı

Tedarik zinicirlerimizde yer alan kakao çiftçileri kırsal yoksulluk, iklim riskinden, finansal hizmetlere, su, sağlık ve eğitim gibi temel alt yapılara erişim gibi çeşitli sistematik zorluklarla karşı karşıya.

Bu faktörler, kakao üretiminde çocuk işçiliğinin artışı da dahil olmak üzere, sosyal sorunlara yol açabilir. Program, ailelerin gelir / geçim kaynaklarına ulaşabilmelerine ve çocuklarını korumalarına yardımcı olarak çocuk işçiliği riski ile mücadele etmeyi hedefliyor.

Nestlé'nin uzun yıllardır gösterdiği çabaları durumun iyileştirilmesine yardımcı olmuş olsa da daha fazlasına ihtiyaç var. Çocukları okula göndermek, çiftçi gelirlerini artırmak ve aileleri desteklemek için bütünsel bir yaklaşım başlatıyoruz.

Mark Schneider
Nestlé CEO

Çiftçilerin gelir elde etmelerine yardımcı olmak

Gelir artırma programımız kakao çiftçiliği yapan ailelerin geçim kaynaklarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Program, kakao yetiştiren aileleri yalnızca çekirdeklerin miktarı ve kalitesi için değil, aynı zamanda çevreye ve topluma fayda sağlayan çalışmaları için de ödüllendiriyor.

Söz konusu bütünsel yaklaşımımız, çocukların okula kaydolmalarını teşvik etmeyi, onarıcı tarım uygulamalarını ve cinsiyet eşitliğini geliştirerek uzun süreli bir etki yaratmayı amaçlıyor.

Nakit ödeme yolu ile teşvik edeceğimiz uygulama örnekleri:

 • Hanelerde, 6-16 yaş arası tüm çocukların okula kaydolması;
 • Ürün verimliliğini artıran budama gibi iyi tarım uygulamaları;
 • Gölge veren ağaçların dikilmesi gibi iklim direncini artıracak tarımsal ormancılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;
 • Örneğin başka mahsullerin yetiştirilmesi, tavuk gibi çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, arıcılık veya manyok (sıcak ülkelerde görülen büyük bir ağaç türü) gibi diğer ürünlerin işlenmesi yoluyla, gelir/geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi.

Nestlé Kakao Planından öğrenilenlerin üzerine katmak

Program, Nestlé Kakao Planı kapsamında kakao tedarik zincirlerimizdeki küçük ölçekli çiftçilerin geçim kaynaklarının geliştirilmesi için on yıldan uzun süredir yaptığımız çalışmalara dayanıyor. Bu çalışmalardan öğrendiklerimiz, çiftçilik yapan aileleri olumlu yönde etkileyen ve çocuk işçiliği riskini azaltan girişimlere odaklandığımız mevcut yaklaşımımızı şekillendiriyor.

Nestlé olarak büyümeye devam ettikçe, bugüne kadar Nestlé Kakao Planı sayesinde kaydettiğimiz ilerlemeyi hızlandıracağız. Kakaonun sürdürülebilirliğine yaptığımız yıllık yatırımı, üç kattan fazla miktarda artırarak önümüzdeki 10 yılda, 1 milyar İsviçre frangından fazla yatırım yapacağız.

Gelir artırma programının 160.000 kakao çiftçisi ailede yaygınlaştırılması

2020'de Fildişi Sahili'nde Nestlé Kakao Planı kapsamındaki 1.000 çiftçiyle pilot olarak uygulamaya başlayan programımız, sürekli değerlendirme ve öğrenme yoluyla geliştirilerek önümüzdeki 10 yılda ölçeklendirilecek ve genişleyecek. 2030 yılına kadar hedefimiz, küresel tedarik zincirimizdeki tüm kakao üreticisi ailelere ulaşmak.

 • 2020
  Pilot program
  Fildişi Sahili
 • 2022
  Fildişi Sahili
  10.000 kakao çiftçisi aile ölçeğinde test
 • 2024
  Ölçeklendirme
  Gana'da program genişletme + Küresel tedarik zinciri sunumu
 • 2030
  Dünya çapında 160.000'den fazla kakao yetiştiren aileye ulaşılması

Geliri önemli ölçüde artırmak için doğrudan nakit teşvikler

İlk iki yıl boyunca, kakao çiftçisi aileler, programa katılarak ve ilgili hedeflere ulaşarak yıllık 500 İsviçre frangına kadar doğrudan ikramiye alabilecek. Ek kaynakların ve daha verimli ekinlerin artış göstermesi nedeniyle çiftçilerin gelirlerinde yaşanan artışı takiben nakit teşvik miktarı, 250 İsviçre frangına sabitlenecek.

Gelir artırma programı, nakit teşvikleri güvenli mobil transfer yolu ile doğrudan çiftçiye öder. Nakit teşvik, cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi, mali sorumlulukların paylaşılması ve daha dayanıklı hanelerin oluşturulması için erkek ve kadın hane üyeleri arasında eşit olarak paylaştırılır.

İş birliği hayati öneme sahip

Uzun süredir iş birliği halinde çalıştığımız paydaşlarımızın desteği ve katkıları olmadan bu iddialı programımız gerçekleşemezdi. IDH'nin (Sürdürülebilir Ticaret Girişimi), ICI'nin (Uluslararası Kakao Girişimi), Rainforest Alliance'ın yanı sıra, hükümetler ve çiftçiler ile birlikte, çiftçi aileler için maksimum etkiyi sağlamak amacıyla programı sürekli olarak izleyecek, değerlendirecek ve güçlendireceğiz.

Daha fazla izlenebilirlik ve şeffaflık

Aynı zamanda, kaynağından fabrikaya kadar olan tüm kakao ürünlerini ayrıştırmak ve izlemek için kaynak kullanımımızı yeniden şekillendiriyoruz. Bu çalışma, tedarik zincirimizin şeffaflığının artmasını kolaylaştıracak.

Önümüzdeki beş yıl içinde, kakao ürünlerimizin kaynağından fabrikaya kadar tam izlenebilirliğini ve ayrıştırılmasını sağlayarak, kalıcı bir değişiklik getirmeyi ve kakao kaynaklarımızı dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Bu uygulama, hem Nestlé dünyasında hem de endüstri çapında tedarik zincirinde daha fazla şeffaflık ve izlenebilirlik sağlayacak. Tüketicilerimize, ürün içeriklerinin kaynağı konusunda daha fazla netlik kazandıracak. Bu, kakao üretiminde çocuk işçiliği risklerini etkin bir şekilde ele almak için kritik öneme sahiptir.