Sort by
Sort by

Sürdürülebilirliğin Ötesine Uzanan Yeni Plan: Generation Regeneration

Sürdürebilirliğin
Basın Bültenleri'ne Geri Dön

Nestlé olarak, gezegenin geleceği için yenileyici bir gıda sistemine geçişi desteklemek amacıyla “Generation Regeneration” çatısı altında yeni planımızı ortaya koyuyoruz. Sürdürülebilirliğin ötesine geçmeyi hedefleyen planımız kapsamında, önümüzdeki beş yıl içinde 1,2 milyar İsviçre frangı yatırım yapacağız. Çevreyi korumayı ve eski haline getirmeyi, çiftçilerin geçim kaynaklarını iyileştirmeyi ve refahını artırmayı önceliklendireceğiz.

“Generation Regeneration” çatısı altında, gıda sisteminin merkezinde yer alan onarıcı tarım uygulamalarının geliştirilmesine küresel çapta destek olacağız. Bu kapsamda Şirket, 500 binden fazla çiftçi ve 150 bin şirket tedarikçisi de dahil olmak üzere gıda sistemi içerisindeki tüm paydaşlarıyla ortak hareket edecek. Yenileyici gıda sistemine geçişi sosyal ve ekonomik yönden kolaylaştıracak yeni programlar başlatacak.

Tarımı Canlandırmak için 1,2 Milyar İsviçre Frangı

Nestlé, çiftçilerin yenilikçi uygulamaları benimsemelerine yardımcı olmak ve tedarik zincirinde onarıcı tarımı canlandırmak üzere önümüzdeki beş yıl içinde 1,2 milyar CHF yatırım yapacak. Bu süreçte Şirket, çiftçilere üç ana alanda destek olacak. Büyük bir Ar-Ge birikimine ve çiftçi ağına sahip Nestlé öncelikle, güncel bilim ve son teknoloji yöntemlerini uygulayarak çiftçilere teknik yardım sağlayacak. Bunun yanında, onarıcı tarıma geçiş sürecindeki yeni maliyetlerin karşılanması için çiftçilerle ortak yatırım yaparak, çiftçilerin çeşitli tarım gereçleri için kredi almalarına yardımcı olacak. Üçüncü olarak ise yenileyici tarım uygulamaları kullanılarak üretilen birçok hammadde için ayrıcalıklı ücretler sunacak ve bu hammaddeler için daha büyük miktarlarda satın alımlar yapacak. Öte yandan Nestlé, çiftçiliği daha çekici hale getirmek için değer zincirindeki çiftçiler için yeni geçim geliri programları uygulayacak.

Çiftçilik konusunda tutkulu gençleri desteklemek, yeni nesil çiftçileri çekmek ve eğitmek için Kasım ayında yeni bir eğitim platformu oluşturmayı planlayan Nestlé, tarım girişimciliği programlarından birine katılan 40 binden fazla çiftçi için yenilenebilir tarım uygulamalarını ve çiftliklerin iklim değişikliğine karşı direncini artırmaya odaklanacak.

Sürdürülebilirliğin Ötesine Geçiyoruz
 

Zeynep Sungu

 

Sürdürülebilir bir gelecek yaratma hedefiyle bireyler ve aileler, topluluklar ve gezegenimiz için Ortak Değer Yaratan projelere öncelik veriyoruz. 2050’ye kadar “Net Sıfır” emisyona ulaşmayı taahhüdümüz doğrultusunda, Birleşmiş Milletler’in ‘İş Dünyası için 1,5°C Hedefi’ taahhüdüne imza atan ilk şirketlerden biriyiz. 2020 yılında, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında zamana bağlı eylem planı hazırlayan ilk kurumlar arasında yer aldık. Bugün ise ‘Net Sıfır’ yolculuğumuza yeni bir boyut kazandırıyor ve sürdürülebilirliğin ötesine geçmek amacıyla çalışmalarımızı “Generation Regeneration” çatısı altında topluyoruz. Sadece gezegenimizi iyileştirmek ve etkimizi azaltmak değil, gezegenden aldıklarımızı geri vermenin yeni yollarını arıyoruz.

Türkiye’de TEMA Vakfı iş birliğiyle 10 yıldır yürüttüğümüz göz bebeği projemiz Fıstığımız Bol Olsun’u, Generation Regeneration hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar fıstık üretimindeki verimlikte ulaştığımız artış oranını %149’dan, refahına katkıda bulunduğumuz çiftçi sayısını 210 binden çok daha üst seviyelere çıkarmaya kararlıyız.

Zeynep Sungu
Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü