Sort by
Sort by

Artan Gıdalar Geleceğimiz Oluyor

nestle-fazla-içerigi banner

Nüfus artışı hızla devam ederken iklim değişikliğinin en büyük sonuçlarından biri olan küresel açlık ve gıda krizinin ölçeği her geçen gün artıyor.

Birleşmiş Milletler, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun gıda ihtiyacı için tarımsal üretimin yüzde 50 oranında artması gerektiğini açıklarken; iklim değişikliğinin önüne geçilmesi için bilimsel hesaplamalar yine 2050 yılına kadar küresel ısınmanın 1.5 derece ile sınırlanması gerektiğini söylüyor. Ancak gıda üretiminin gezegen ve atmosfer üzerinde ciddi olumsuz etkileri mevcut. 

 • İklim değişikliğine yol açan sera gazı emisyonlarının üçte biri gıda sistemlerinden kaynaklanıyor.
 • Biyoçeşitlilikteki kayıpların yüzde 80’inden gıda üretimi sorumlu tutuluyor.
 • Gezegendeki taze su rezervlerinin yüzde 70’i yine gıda için kullanılıyor. 
 • Dünyada ve Türkiye’de, insanların tüketimi için üretilen gıdaların yaklaşık yüzde 30’u çöpe atılıyor. 
 • Bu oran, yaklaşık 1.3 milyar tona karşılık geliyor. 
 • Bu hızla devam etmesi halinde 2030 yılında 2.1 milyar ton gıda kaybı yaşanırken, 840 milyondan fazla insan açlık ile karşı kaşıya kalacak.

Bir yanda açlık bir yanda küresel ısınma. Dünya, zor bir dönemden geçiyor!

 • Türkiye’de de üretilen yaklaşık 55 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 40’a yakını daha kullanılamadan yok oluyor. 
 • Tüm bunlarla birlikte gıda atığı kaynaklı oluşan karbon salımı, iklim değişikliğine sebep olan karbon salımının yüzde 8’ini oluşturuyor. 

Ürünlerimiz hiçbir aşamada “atık” ya da “çöp” değil

Atmosferde bulunan karbon emisyonunun doğrudan azaltılması mümkün olmasa da emisyonları dengelemek için potansiyel çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda Nestlé’de sıfır atık şirketi olmak ve karbon emisyonunu azaltmak hedefimizle, sosyal teknoloji girişimi Fazla ile Ağustos 2019’da “Artan Gıda Geleceğimizdir” projesini hayata geçirdik.

İnovatif teknolojiler ve global hedeflerimizi bir araya getirerek sürdürülebilirlik çerçevesinde yerel pazarda uyguladığımız projemizin adı; ürünlerimizi olumsuz çağrışımlara sahip “atık” ya da “çöp” gibi statülerde değerlendirilmeden “Artan Gıda” olarak ifade edilmesinden geliyor. Teknoloji tabanlı bütünsel atık yönetim çözümlerimiz ile atık oluşumunu kaynağında önlüyor, oluşan atıkların en yüksek çevresel, sosyal ve ekonomik fayda ile döngüsel ekonomiye kazandırılmasını sağlıyoruz.

Hem karbon salımını hem de gıda israfını önlüyoruz

“Artan Gıda Geleceğimizdir” ile Nestlé Türkiye’nin artan gıda ürünlerini, çevreye ve topluma geri kazandırıyoruz. Artan ürünlerimizin bir kısmı biyogaza; bir kısmı ise hayvan yemine dönüştürülüyor. Projenin diğer ayağında, son kullanma tarihine belli bir sürekalan ürünler, önceden onaylanan gıda bankaları, sosyal market ve aş evlerine bağışlanıyor. Böylece, hem iklim değişikliğine sebep olan gıda atığı kaynaklı karbon salımı hem de gıda israfı önleniyor. 

Projemiz ile, 2019 – 2023 yılları arasında;

 • 10 bin 855 ton gıda değerlendirildi.
 • 6 bin 872 ton karbon emisyonu engelledi. 
 • Toplamda 846 bin 429 öğün Nestlé ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 

Yalnızca 2023 yılında;

 • 4 bin 299 ton gıda değerlendirilerek 4 bin 340 ton karbon emisyonu engellendi. 
 • 89 bin 193 öğün Nestlé ürününü de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 

Bu miktarlar 2023 yılında 10 yaşında 71 bin 753 tane ağaç fidesinin, 2019’dan bu yana ise yine 10 yaşında 113 bin 620 tane ağaç fidesinin 1 yılda önleyebildiği karbon salımına eşdeğerdir.

Nestlé’de faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki stratejilerimizi kurgularken doğayı iyileştirecek ekolojik bir dönüşüm yaratmanın da yollarını bulmaya devam edeceğiz.