Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé kakao tedarik zincirlerinde çocuk işçi var mı?

Fildişi Sahilleri'ndeki kakao tedarik zincirinizde çocuk işçi var mı?

Fildişi Sahilleri'nden kakao tedarik eden hiçbir şirket, tedarik zincirlerinde yer alan küçük tarlalarda çocuk işçi çalıştırılması ile ilgili riski tamamen ortadan kaldırdıklarını garanti edemez. Nestlé'nin de durumu farksızdır, ancak bu sorunun üstesinden gelmeye kararlıyız.

Çocuk işçilerin çalıştırılması kesinlikle kabul edilemez ve savunduğumuz tüm ilkelere aykırıdır. Kakao tedarik zincirinden bu sorunu gidermek için kendimize bir hedef belirledik ve bununla ilgili bir eylem planı hazırladık.

Fildişi Sahilleri'nde rapor edilen çocuk ticareti ve kölelik gibi daha önemli sorunlar ile ilgili önlem aldınız mı?

İnsan ticareti veya köleliğe karşı sıfır tolerans göstermekteyiz. Bu, yasadışıdır. Bununla ilgili herhangi bir delile rastladığımızda polise ve ilgili otoritelere derhal rapor edeceğiz.

Yardım eli

Fildişi Sahilleri'nin 81 bölümünden birinde, Lakota'da yer alan Goboué'de bir öğretmen yeni bir okulda ders işliyor. Bu okul Nestlé ve Kakao Planı ortakları ile birlikte 2013 yılında inşa edildi.

"Çocuk işçilik" tam olarak nedir?

Çocuk işçilik, çocukların sağlık ve kişisel gelişimlerini kötü yönde etkileyen ve eğitimlerini engelleyen veya durduran çalışma şeklidir. Çok genç oldukları veya tehlikeli ve kendilerine uygun olmadığı için çocuklar tarafından yapılmaması gereken işlerdir.

Bu, çocukların ailelerinin çiftliklerinde hafif ve tehlikeli olmayan işlerde çalışamayacakları anlamına gelmez, bunun koşulları ise çocukların zihin ve fiziksel gelişimine zarar vermeyecek, günlük çalışma saatlerini aşmayacak ve eğitim erişimlerini engellemeyecek olmasıdır.

Çocuk işçilik neden var?

Çocuk işçiliği genellikle yoksulluk, eğitime erişimin sağlanamaması ve çocukların kakao çiftliklerinde çalışmalarının tehlikeleri hakkında toplum farkındalığının olmamasının sonucudur.

Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için gerçekçi bir strateji sadece kakao yetiştiren toplulukların yaşam standartlarının iyileştirilmesine bağlı değildir, aynı zamanda davranışların ve algıların değiştirilmesi için tedarik zincirinde yer alan insanlarla ve eğitime erişimin iyileştirilmesi için yerel ve ulusal otoritelerle çalışmayı gerektirir.

Fildişi Sahilleri'ndeki çocuk işçiliğine karşı ne gibi önlemler aldınız?

Çocuk işçiliğini engellemek bizim için birincil önceliktir. 2012 yılında çocuk işçiler ile ilgili farkındalığı artırmak ve risk altındaki çocukları tanımlamak üzere iki kakao kooperatifindepilot izleme ve düzeltme sistemi başlattık.

Sistemi 2013 yılında altı kooperatifi daha kapsayacak şekilde genişlettik. Bildiğimiz kadarıyla bu tür bir sistemi kuran ilk kakao alıcısıyız. Bu sistem bize çiftçilerin yaşam ve çalışma koşulları ile ilgili eşsiz bilgiler sağlamaya başladı ve bireylere doğrudan yardım edebilmek ve gerçek anlamda ilerleme kaydetmek için bir fırsat sundu.

Söz konusu sistem Adil İş Gücü Derneği'nin (FLA) önerilerine yanıt olarak oluşturduğumuz eylem planımızın bir parçasıdır. FLA, tedarik zincirleri içinde çalışma koşullarını iyileştirmek adına önemli şirketlerle birlikte çalışan kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. Bu organizasyonu ilk olarak 2012'de çocuk işçiliği sorunu dahil olmak üzere genel olarak çalışma koşullarının değerlendirilmesine yardımcı olmaları için Fildişi Sahilleri'ndeki kakao tedarik zincirimizi incelemeleri için davet ettik. FLA ile devam eden işbirliğimiz ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İzleme ve iyileştirme sistemi nasıl işliyor?

Şu ana kadar eylem planımızın bir parçası olarak sekiz kakao kooperatifine izleme ve iyileştirme temsilcileri ve bu kooperatiflere kakao satan her topluluğa bir iletişim koordinatörleri atadık.

Topluluk iletişim koordinatörleri ile çocuk işçiliği temsilcileri çocuk işçiliği konusunda farkındalık yaratmak, risk altındaki çocukların tanımlanması ve bulgularını bize ve tedarikçilerimize rapor etmek için eğitildiler.

Sistem, her kakao topluluğundaki çocuk işçiliğinin temel nedenlerini ve bunları ortadan kaldırmaya başlamak için gerekli müdahaleleri tanımlamamıza yardımcı oluyor.

"İyileştirme" nedir?

İyileştirme, bir çocuğun veya bir grup çocuğun risk altında olduğu belirlendiğinde ortaklarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz müdahale çalışmalarını tanımlamaktadır. Bu, bazı durumlarda çocuğun okula gönderilmesini sağlamak için doğum belgesinin bir kopyasını almak üzere ailelere yardımcı olmak veya okul gereçleri sağlamak gibi basit bir müdahale olabiliyor.

Örneğin yeni okulların inşa edilmesi veya ek öğretmen istihdam edilmesi gibi bazı durumlarda ise daha yoğun kaynak sağlanmasını gerektiren müdahaleler gereklidir. Bu nedenle, çocuk işçiliğinin nedenlerini toplum seviyesinde gidermek için yerel otoritelerle ve sivil toplum örgütleriyle doğrudan iletişime geçmek ve işbirliği yapmak önem taşımaktadır.

Fildişi Sahilleri'nde "kakao topluluklarının" geçimini iyileştirmek için neler yapıyorsunuz?

FLA ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalar 2009 yılında hayata geçirdiğimiz Nestlé Kakao Planı üzerine inşa edilmektedir. Bu, kakao çiftçilerinin gelirlerini artırmak, tarımsal uygulama yöntemlerini iyileştirmek ve çocuk işçi çalıştırma sorunu konusundaki bilgilerini artırarak çocuk işçiliği sorununun temel nedenlerini ortadan kaldırmak üzere yaptığımız bütünsel bir çalışmadır.

Bu planın bir parçası olarak 2015 yılına kadar Fildişi Sahilleri'nde toplamda 40 okul inşa etmeyi taahhüt ettik. Kakao Planı ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Çocuk işçilik sorunu kakao tedarik zincirinizden ne kadar sürede çıkarılabilir?

Ne yazık ki değişim bir gecede gerçekleşmeyecektir. Temsilci olarak çalışmak üzere yerel topluluklardaki doğru kişileri bulmak ve eğitmek zaman almaktadır ve bu süreci en doğru şekilde yürüttüğümüzden emin olmak istiyoruz.

Sorumlu ve şeffaf şekilde hareket etmeyi taahhüt ediyoruz. Bir fark yarattığımıza dair kanıt elde ettiğimizde bu bölgelerde çalışmalarımızın boyutunu genişletmeye yöneleceğiz. Endüstri içinde standartların iyileştirilmesi için devlet ve ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Doğru yapıları kurduğumuz için doğru yönde ilerlerdiğimize inanıyoruz.

Ürünlerimizde çocuk işgücünü ortadan kaldırma taahhüdümüzü buradan okuyabilirsiniz.