Sort results by
Sort results by

Ürünlerde kullanılan koruyucu ve katkı maddeleri zararlı mı?

Gıda katkı maddeleri; gıdanın besleyici değerini korumak, diyet ürünleri gibi özel gıda üretiminde, gıdanın raf ömrünü uzatmak, gıdanın dokusal özelliklerini geliştirmek, lezzet ve rengi korumak ve daha güzel hale getirmek, lezzet kayıplarını önlemek ve besin değerlerini korumak, gıdada hastalık yapıcı mikroorganizmaların gelişimini önlemek amaçlarıyla kullanılmaktadır. Ayrıca gıdanın işlenmesi sırasında da teknolojik gerekliliklerden dolayı da kullanılmaktadır.

Gıda katkı maddelerinin her birinin kullanımına uzun araştırmalar sonucunda uluslararası bağımsız bilimsel otoritelerin değerlendirmelerine göre izin verilmektedir. Birleşmiş Milletler WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve FAO (DünyaGıda Tarım Organizasyonu) ortak organizasyonu “Codex Alimentarius” Komisyonu gıda güvenliğini güvence alabilmek amacıyla standartlar ve düzenlemeler hazırlar.

Bu düzenlemeler yine WHO ve FAO tarafından oluşturulan gıda katkı maddeleri konusunda uzman JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committe on FoodAdditives) gibi komitelerce yürütülen toksikolojik çalışmalar ve değerlendirme sonuçları esas alınarak yapılmaktadır. Sadece yetkili bu kuruluşlar tarafından değerlendirilen katkı maddelerinin ticaretine izin verilmektedir. Ülkemizde gıdalara katılan katkı maddelerinin kullanımı, 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliği”ne uygun olarak yapılmaktadır. Mevcut gıdalarda kullanılan katkı maddeleri mevzuatı AB mevzuatı ile uyumludur ve AB’deki değişikliklere göre güncellenmektedir.

Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ve yerel mevzuatların kuralları doğrultusunda kullanılan gıda katkı maddeleri güvenlidir.